BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Maria
Tytuł
Transformacja systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce
Changes of the Social Security System in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1994, nr 689, s. 19-25, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse. Polityka regionalna. Rynek i konsumpcja. Wybrane problemy ekonomiki przemysłu
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Europejska Karta Społeczna, Finansowanie ubezpieczeń społecznych, Bezpieczeństwo socjalne, Usługi społeczne niematerialne, Ład społeczny
Social insurance, European Social Charter, Health insurance financing, Social security, Non-material social services, Social order
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka zastanawia się na ile skala i proporcje wydatków socjalnych zależą od uwarunkowań ustrojowych, na ile zaś od czynników niezależnych od ideologii systemowej, takich jak: poziom rozwoju gospodarczego, sytuacja demograficzna czy też ugruntowane we wszystkich krajach rozwiniętych instytucje zabezpieczenia społecznego.

The system of free market which is just being born in Poland requires radical changes in the social security benefits. Those changes should concern all the spheres of social life in order to strengthen all the social security benefits. The idea of a new social order should be based on the solutions which have already been worked out in more developed countries. The new social order should rather be of public nature. Private enterprise should be complementary and of marginal importance within the period of a long time. Along with the development of free market accompanied by growing wealth of private enterprise, the private sector will be finally acknowledged. Nevertheless, it will not lose its complementary character since both in European and Polish tradition social security benefits have always been treated mainly on public forum. There are no indications that the development of those institutions will be suddenly interrupted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Golinowska S.: Polityka społecznych cięć. "Życie Gospodarcze" 1993 nr 23.
  2. Golinowska S.: Problemy funkcjonowania sfery usług społecznych w Polsce. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 1993 (maszynopis).
  3. Jończyk J.: Państwo a ubezpieczenia społeczne. [w:] Koncepcje i problemy ubezpieczenia społecznego. Wrocław: UW 1987.
  4. Kolański K.: Ocena stanu ubezpieczeń społecznych do konwencji MOP i uregulowań w innych krajach. [w:] Salwa Z., Matey M.: Przesłanki i kierunki reformy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wrocław: Ossolineum 1987.
  5. Rutkowski J.: Wydatki socjalne państwa. "Praca i zabezpieczenia Społeczne" 1992 nr 1.
  6. Sachs J.: Wielka transformacja. "Życie Gospodarcze" 1990 nr 34.
  7. Skulimowska B.: Wprowadzenie do Europejskiej Karty Społecznej. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992 nr 5/6.
  8. Ustawa o pomocy społecznej z 29 listopada 1990r. Dz.U. 1992 nr 87 poz. 506.
  9. Ustawa z 10 czerwca 1950 r. o ZUS. Dz.U. 1950 nr 36, poz. 333.
  10. Założenia polityki społeczno-gospodarczej w 1993 r. Centralny Urząd Planowania (Warszawa) 1992 (maszynopis).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu