BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Owsiak Stanisław (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Problemy finansowania gospodarki opartej na wiedzy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 11-23, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Badania i rozwój (B+R), Wzrost gospodarczy, Postęp naukowo-techniczny, Polityka badawczo-rozwojowa, Finansowanie badań naukowych
Knowledge-based economy, Research & Development (R+D), Economic growth, Progress in science and technology, R&D policy, Financing scientific research
Abstrakt
W artykule skoncentrowano rozważania wokół problemów finansowania gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Zagadnienie finansowania GOW rozpatrzono w czterech płaszczyznach: wielkości nakładów na prace badawczo-rozwojowe, struktury organizacyjnej sektora edukacyjnego i badawczego, systemu i źródeł finansowania B+R oraz finansowych instrumentów pobudzania do osiągnięcia wzrostu.

The author concentrates on problems of economy functioning based on "the knowledge driven economy". The problem of "the knowledge driven economy" consists of related subjects such as the size of research work expenditure, organizational structure of educational and research sector, system and financing sources and financial instruments of the growth. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Apel do Społeczeństwa. Komitet Ratowania Nauki Polskiej, Warszawa 8 października 1998 r.
  2. Fcibur S.: Wizja postępu technicznego do 2010 roku.
  3. Gospodarka Oparta na Wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, marzec 2001.
  4. Nauka i technika w Polsce. "Przegląd Rządowy" 1999 nr 11-12.
  5. Nauka - technologia - gospodarka. Wzajemne powiązania i globalne tendencje rozwoju. Pod red. A. Kuklińskiego, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 1995.
  6. Our Competitive Future: Building the Knowledge Driven Economy. Departament of Trade and Industry (1998).
  7. Reformy sektora nauki i techniki w Polsce. Komitet Badań Naukowych, Warszawa, październik 1998.
  8. Strategia rozwoju Polski do roku 2020. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa 2001.
  9. Dylematy XXI wieku: Bogactwo i nędza narodów. Nauka w społeczeństwach przyszłości. Prognozy modelu systemu finansowego i bankowego. Komitet Prognoz Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN 2/2000, Warszawa 2000.
  10. Stan prognoz światowych XXI wieku. Przyszłość globalizacji. Jeszcze o nauce w przyszłości. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN 3/2001, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu