BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morawski Wojciech
Tytuł
Pieniądz i kredyt w starożytności
Money and Credit in Ancient Times
Źródło
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa, 2002, nr 2, s. 7-26
Słowa kluczowe
Historia starożytna, System bankowy, Historia gospodarcza, Historia monetarna, Monety, Kredyt bankowy
Ancient history, Banking system, Economic history, Monetary history, Coins, Bank credit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor opisał dzieje finansów w starożytności. Wschód stworzył system miar i wag oraz weksel. Grekom zawdzięczamy pieniądz monetarny. Epoka helleńska przyniosła pierwsze doświadczenia w zakresie rynku o zasięgu ponadnarodowym. Rzym wniósł precyzyjny system prawny. Tradycji biblijnej i chrześcijaństwu zawdzięczamy początki refleksji etycznej w kwestiach finansowych.

Ancient developments in the sphere of finance were considerable, which is not always remembered. The system of weight and measurements as well as the idea of bill were created in the East. The money and the beginnings of theory of it we owe to Greeks. Hellenistic period was the time of first experiences in building supranational market. Ancient Rome introduced a precise legal system. The biblical tradition and Christianity laid the foundations for the financial ethics. The text the first chapter of "An Outline of a Comprehensive History of Money and Banking" which will soon be published. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-6150
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu