BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziuba Jarosław
Tytuł
Polski rynek obligacji komunalnych na tle innych krajów
Polish Municipal Bond Market in International Context
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 908, s. 26-33
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość wobec wyzwań europejskich
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Papiery wartościowe, Obligacje komunalne
Capital market, Securities, Communal bonds
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano rynek obligacji komunalnych w Polsce, jako najsłabiej rozwinięty segment rynku kapitałowego. Porównano ten rynek z rynkami obligacji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

The article presents a hypothesis that Polish municipal bond market is the weakest segment of Polish capital market. In order to prove it, comparisons with short-dated bond market, commercial securities market and bank credit market are presented. The author goes on to present the experiences of EU member countries and the USA concerning municipal bond issuances. The final part of the article is a discussion of solutions that can stimulate the development of municipal bond market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Babczuk A., Zarządzanie długiem publicznym - wybrane problemy. W: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. Tom I. Materiały konferencyjne. Poznań 2000.
  2. Baran T., Smardzewski K., Zawiła-Niedźwiedzki J., Obligacje komunalne w USA i krajach europejskich. "Samorząd Terytorialny" 1998 nr 7/8.
  3. Kawecki A., Obligacje i pozyskiwanie kapitału przez samorządy lokalne. "Bank" 1995 nr 12.
  4. Maco P.S., Obrót obligacjami: Zalety rynku wtórnego. Materiały z XV Konferencji SRGG, Międzyzdroje 2000.
  5. Manikowski R., Rynek obligacji komunalnych w Europie - perspektywy rozwoju. W: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku - Tom I. Materiały konferencyjne AE Poznań 2000.
  6. Myczkowska A., Nie tylko na rynek krajowy. "Rzeczpospolita" 2000 nr 289.
  7. Myczkowska A., Rynek nie będzie się rozwijać. "Rzeczpospolita" 1999 nr 219.
  8. Ostrowski J., Stępniewski M., Nowe zasady rynku papierów dłużnych. "Gazeta Samorządu i Administracji" 2000 nr 6.
  9. Poniatowicz M., Rola obligacji municypalnych w finansowaniu potrzeb budżetowych gmin polskich. W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy. Pod red. Dolaty, Opole 1998.
  10. Puchalski K., Solarz S., Ocena ratingów komunalnych. "Finanse Komunalne" 1999 nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu