BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowski Maciej
Tytuł
Kompleks Mondragón jako przykład rozwoju własności pracowniczej
Mondragon Complex as an example of worker property development
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 1999, nr 1, s. 33-45
Słowa kluczowe
Spółdzielczość, Rozwój spółdzielczości, Organizacje spółdzielcze, Banki spółdzielcze, Studium przypadku
Cooperative movement, Development of cooperatives, Cooperative organisations, Cooperative banks, Case study
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Hiszpania
Spain
Abstrakt
W artykule na tle wybranych teorii degeneracji spółdzielni oraz przyczyn, które uznaje się za źródła ograniczeń rozwoju spółdzielni autor zaprezentował hiszpański Kompleks spółdzielczy Mondragón. Kompleks Mondragón jest przykładem dynamicznego rozwoju spółdzielczości, a jednocześnie zaprzeczeniem powszechnie panującej opinii na temat degeneracyjnych tendencji właściwych dla tej formy własności. Autor przedstawił przyczyny powstania pierwszych spółdzielni oraz etapy rozwoju Kompleksu Mondragón z uwzględnieniem jego struktury organizacyjnej. Zwrócił uwagę na politykę rozwoju Kompleksu, rolę banku spółdzielczego w funkcjonowaniu spółdzielni oraz rezultaty ekonomiczne i społeczne Kompleksu.

The author presents Spanish cooperative Mondragon Complex. The Mondragon Complex is an example of dynamic development of co-operatives and denial of degenerative tendencies of characteristic for that kind of property. The author also presented reasons for creating first companies and stages of Complex Mondragon development taking into consideration its organisational structure. He also pointed out policy of Complex development, the role of co-operative bank in company's functioning and economic and social results of Complex. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-1201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu