BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szostak Władysław
Tytuł
Granice samorządności regionalnej w świetle Konstytucji RP oraz badań społecznych
Regional Self-government Limitations in the Light of Constitution of Republic of Poland and Social Research
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 1999, nr 1, s. 71-81
Słowa kluczowe
Gospodarka samorządowa, System samorządowy, Samorząd terytorialny, Ustawa samorządowa, Konstytucja RP
Local government economy, Local governing system, Local government, Local government act, RP Constitution
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań w artykule jest problematyka ograniczeń samodzielności samorządów terytorialnych w Polsce. Z jednej strony samodzielność wspólnot regionalnych ograniczają przyjęte w Konstytucji RP zasady: zasada jednolitości państwa, ograniczenia tworzenia prawa miejscowego tylko na podstawie szczegółowej delegacji ustawowej, zasada sprawiedliwości społecznej oraz nadzoru nad samorządami przez organy administracji rządowej. Z drugiej strony granice wyznaczają fakty społeczne takie jak: ograniczenia przez samorządy wyższych szczebli samorządów niższych szczebli, ubóstwo dochodów własnych samorządów i ograniczenia środowiskowe. Autor podejmuje także krytykę reformy samorządowej z punktu widzenia obywatela.

The subject of that article is limitations of independence of territorial self-government in Poland connected with Constitution of Republic of Poland on the one side, and social research on the other side. The author criticises self-government reform from citizen's point of view. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-1201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu