BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewc-Rogalska Alina
Tytuł
Porównywalność wskaźników finansowych przedsiębiorstw
Comparability of enterprise financial indicators
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 8, s. 21-27
Słowa kluczowe
Wskaźniki finansowe, Analiza wskaźnikowa, Sektor prywatny, Sektor publiczny
Financial indicators, Ratio analysis, Private sector, Public sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest próba rozpoznania ważniejszych czynników, zakłócających porównywalność wskaźników finansowych przedsiębiorstw. Wyróżniono m.in. zróżnicowany charakter rynku, pomoc publiczną, asymetryczne obciążenia fiskalne, ceny transferowe, preferencje podatkowe, zadania i zobowiązania nakładane na przedsiębiorstwa, różne formy manipulowania danymi.

The article attempts to recognise the most significant factors distorting comparability of financial indicators in enterprises. Among such factors the author mentions: differentiated character of markets, public support, asymmetrical fiscal burdens, transfer prices, tax releases, tasks and obligations imposed on enterprises, as well as various forms of data manipulations.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski M, Okołoprywatyzacyjne porozumienia socjalne w praktyce polskich przekształceń własnościowych, „Polityka Społeczna” 2000, nr 4, s. 11 Bień, K., Kto płaci podatki, kto otrzymuje dotacje, „Rzeczpospolita” 2003, nr 105, s.52.
 2. Bobińska K., Trudne odejście od monopolu, „Nowe Życie Gospodarcze” 2001, nr 3, s. 5.
 3. Burzyński W., Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., Wpływ pomocy publicznej na konkurencyjność przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa” 2003, nr 3, s.73.
 4. Jabłoński P., Optymistyczny obraz niewesołej sytuacji, „Rzeczpospolita” 2003, nr 105, s. 43.
 5. Kamela-Sowińska A., Skąd się wzięła sprawa „Enronu”?, „Rachunkowość” 2003, nr 4, s. 5.
 6. Kotowicz-Jawor J., Tłamszone, bo państwowe?, „Gazeta Bankowa” 1998, nr 10, s.13.
 7. Krajewski S., Wpływ ścieżki prywatyzacji na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa” 2000, nr 9, s. 60.
 8. Macieja J., Trudności porównywania efektywności przedsiębiorstw różnych sektorów własnościowych, „Nowe Życie Gospodarcze” 2000, nr 46, s. 10.
 9. Miłaszewicz D., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2004, nr 5, s. 30.
 10. Rutkowski J., Polska rajem podatkowym dla inwestorów zagranicznych, „Nowe Życie Gospodarcze” 2001, nr 6, s. 9.
 11. Szewc-Rogalska A., Efektywność restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw w Polsce. Ujęcie sektorowe, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, s. 123 i dalsze.
 12. Warżała R., Rola specjalnych stref ekonomicznych w przyciąganiu kapitału zagranicznego do Polski, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, Wrocław 2003, nr 983, s. 484.
 13. Wilczyński W., Niedoceniane zagrożenia, „Nowe Życie Gospodarcze” 2000, nr 4, s. 11.
 14. Zajfert M., Transport, „Nowe Życie Gospodarcze” 2001, nr 18, s. 33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu