BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radziukiewicz Małgorzata
Tytuł
Społeczna geografia biedy (część 2)
Social Geography of Poverty (Part 2)
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 4-5, s. 31-36
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Badania statystyczne, Gospodarstwa domowe, Analiza danych statystycznych
Poverty, Statistical surveys, Households, Statistical data analysis
Abstrakt
Przeprowadznoa przez autorkę analiza zasięgu ubóstwa wskazuje na poszerzanie się frakcji ubogich większości gospodarstw wyróżnionych ze względu na cechy społeczno-demograficzne. Zakres ubóstwa gwałtownie narastał w okresie transformacji, a obecnie, chociaż trwa jego tendencja wzrostowa, jest ona jednak znacznie powolniejsza. Ta zaobserwowana, względnie powolna, tendencja do wzrostu zasięgu ubóstwa jest wprawdzie pocieszająca, tym niemniej nadal zbyt dużo gospodarstw pozostaje w sferze ubóstwa. Z pewnością może napawać optymizmem zaobserwowany w 2003 r. fakt zmniejszenia się frakcji ubogich gospodarstw utrzymujących się ze świadczeń emerytalno-rentowych i z pomocy społecznej oraz gospodarstw wieloosobowych (najliczniejszych). Niezależnie jednak od pozytywnych zmian rozmiary ubóstwa pozostają nadal na wysokim poziomie i należy je uznać za bardzo duże. Poniżej granicy ubóstwa żyje bowiem ok. 16,2% gospodarstw domowych, co stanowi istotny regres w porównaniu z latami 90. XX w., kiedy procent ubogich gospodarstw wzrastał od 11,7% w 1990 r. do 14,78% w 1999 r.

This article presents the results of surveys on the scope of poverty within the country as a whole and within the separated socio-demographical groups. Observation of poverty — its scope and dynamics — was based on the surveys of household budgets that were carried out by the CSO in 1990-2003. In the article, a particular attention is paid to the factors that condition poverty, and to assessment of the changes occurring in the sphere of poverty.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. I. Kudrycka, M. Radziukiewicz, Możliwości pozyskiwania dochodów przez poszczególne grupy społeczne - zmiany w rozkładach dochodów i prognozy, IRiSS, Warszawa 1998.
  2. A. Szulc, Sfera ubóstwa w Polsce w latach 1990 i 1991; "Z Prac ZBSE" 1993, z. 214.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu