BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowronek-Mielczarek Anna
Tytuł
Usługi finansowane z programów przedakcesyjnych i dotacji rządowych - wykorzystanie w małych i średnich przedsiębiorstwach
Services Financed from the Pre-Accession Programmes and Governmental Subsidies - Use at Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 4-5, s. 36-40
Słowa kluczowe
Programy pomocowe, Dotacje, Usługi, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Assistance programs, Subsidies, Services, Small business
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych, które przeprowadzono jesienią 2005 r. na grupie 250 małych i średnich przedsiębiorstw. Badania te dotyczyły m.in. oceny wykorzystywania różnego rodzaju narzędzi wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Uwagę skoncentrowano na dotacjach ze strony polskiego rządu realizowanych w ramach kolejnych programów rządowych ukierunkowanych do MSP oraz dotacjach z funduszy PHARE wykorzystanych w latach 2003-2005. Próba badawcza była tak dobrana, aby dotrzeć do jak największej liczby podmiotów, które w ostatnich latach skorzystały z różnych form wsparcia swego rozwoju. Ponieważ główną instytucją, która koordynuje pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wykorzystano w badaniach dane adresowe ponad 100 beneficjentów znajdujących się w bazie właśnie PARP-u.

In the article, the author presents the results of empirical surveys carried out in the autumn 2005 on the group of almost 250 small and medium enterprises. The surveys concerned, inter alia, assessment of use of various-type tools for supporting development of small and medium enterprises (SMEs). The attention is paid to subsidies from the Polish Government carried out within the framework of governmental programmes aimed at SMEs and grants from the PHARE funds used in 2003-2005. Use of those subsidies for financing consulting, training, information and financial services at SMEs is discussed.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu