BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Steinerowska-Streb Izabella
Tytuł
Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
The Situation of Small and Medium Enterprises (SME) in Poland
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 8, s. 27-33, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Procesy gospodarcze, Procesy społeczne, Bariery przedsiębiorczości, Analiza wartości
Small business, Economic process, Social process, Barriers to entrepreneurship, Value analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę, kształtując procesy ekonomiczne, społeczne i polityczne. Rozwój tego sektora jest ograniczony przez bariery o charakterze finansowym, rynkowym, administracyjnym, informacyjnym i prawnym. Artykuł ma na celu identyfikację tych barier oraz analizę silnych i słabych stron polskich MSP.

Similarly to many other countries, in Poland SME play a significant role influencing economic, social and political processes. The development of this sector is hindered by financial, market, administrative, information and legal barriers. The aim of this article is to identify these obstacles as well as analyze the strengths and the weaknesses of Polish SME.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie konkurencyjności sektora MŚP, 2005, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, materiały z konferencji: Konkurencyjność sektora MSP 2005, która odbyła się w Warszawie 21 marca 2005 roku.
 2. Bławat F., Determinanty wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] pr. zb. pod red. F. Bławata, Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, 2004.
 3. Glikrnan P., Nadzieja w małych firmach, „Rzeczpospolita" 02.02.2002.
 4. Malik K., Kola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym, [w]: Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym, materiały z konferencji naukowej pod red. R. Kośmidra, Oficyna Wydawnicza Impuls, WSEiA, Kraków 2000.
 5. Krajewski K., Funkcjonowanie MSP w warunkach gospodarki rynkowej i ich możliwości rozwojowe, [w]: Dostosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do funkcjonowania w Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod red. M. Bąka i P. Kulawczuka, IbnDiPP KIG, Warszawa 1999.
 6. Noga A., Przedsiębiorczość a polityka makroekonomiczna, referat na VII Kongres Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - sesja IV: Przedsiębiorstwo i konkurencyjność, Zeszyt nr 2, styczeń 2001.
 7. K. Obłój, Strategia sukcesu firmy, PWE, 1998.
 8. Penc J., Myślenie strategiczne w organizacji XXI wieku, Warszawa 2001, http://www.zti. com.pl/ins rytu t/pp/re feraty.
 9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003,PARP, Warszawa 2004.
 10. Sibińska A., Zachowania marketingowe małych i średnich firm a styl kierowania ich właścicieli, „Przegląd Organizacji" 4/2001.
 11. Strużycki M., Struktura wyróżników europejskich w zarządzaniu małymi i średnimi przed siębiorstwami, [w:] Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2002.
 12. Wilmańska-Sosnowska S., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach unijnego rynku, [w:] red. J. W. Wiktor, Euromarketing. Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 13. Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu