BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosnowski Michał
Tytuł
Opodatkowanie osób prawnych jako przesłanka podejmowania przez nie przedsięwzięć gospodarczych
Taxation of Corporate Entity as a Prerequisite for Taking up by them Economic Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 882, s. 56-63, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
System podatkowy, Podatek dochodowy od osób prawnych, Interwencjonizm podatkowy, Ulgi podatkowe, Podmioty gospodarcze, Pobudzanie aktywności, Materiały konferencyjne
Tax system, Corporate income tax, Tax interventionism, Tax incentives, Business entity, Activity stimulation, Conference materials
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kształt i układ prawny systemu podatkowego ma istotny wpływ na prowadzenie działaności gospodarczej. Autor omówił zmiany, obowiązujące od 1 stycznia 2000 roku w podatku dochodowym od osób prawnych, obejmujące cztery aspekty: obniżenia stawek podatkowych, likwidacji ulg inwestycyjnych, wprowadzenia do ustawy zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz likwidacji ulg dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Autor nie jest jednak przekonany o pożądanym wpływie tych zmian na stymulowanie szybkiego ekonomicznego rozwoju gospodarki i likwidacji bezrobocia. Zastanawia się, czy w państwie o ograniczonych możliwościach budżetowych należy wspierać wszystkich przedsiębiorców niezależnie od poziomu ich efektywności, czy tylko tych, którzy faktycznie przyczyniają się do osiągania pożądanych celów społeczno-gospodarczych.

The form of a tax system, i.e. the number and structure of taxes, their mutual links have an extremely essential impact on the conditions of carrying on economic activity. In the article, the author discusses the problem of the influence of fiscal policy on directions of changes in the application of the corporate income tax. These changes refer to: lowering of the tax rates, elimination of investment relieves, rules of using depreciation write-offs and elimination of relives for the entrepreneurs employing disabled persons. Taking into consideration the new statutory provisions and on the basis of several years' experiences of the countries with developed market economy, the author doubts about the desired influence of these regulations on stimulating the fast economic development and counteracting unemployment. Here it is worth recalling that in the present socio-economic situation in Poland, with restricted budgetary possibilities, it would be more favourable to replace the past worse and random solutions with better ones, instead of enforcing radical and economically risky tax regulations. This can be worrying about their effectiveness and can distort the choice of directions of economic activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu