BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowski Andrzej
Tytuł
Standardy kwalifikacyjne narzędziem efektywnego zarządzania kadrami bankowymi na krajowym i europejskim rynku pracy
Qualification Standards as a Tool of Effective Bank Staff Management on the Domestic and European Job Market
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2005, nr 4, s. 291-300
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Sektor bankowy, Kwalifikacje zawodowe
Financial markets, Banking sector, Professional skills
Uwagi
streszcz.enie, summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Uzyskanie przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, tendencje na światowych rynkach finansowych, rewolucja technologiczna w obszarze operacji bankowych stawiają jakościowo nowe, coraz wyższe wyzwania przed polskim sektorem bankowym. Sprostanie nasilającej się konkurencji na jednolitym rynku europejskim (single market) rodzi potrzebę nowego spojrzenia na proces doskonalenia polskich kadr bankowych, w tym na miejsce standardów kwalifikacyjnych w skonsolidowanym systemie zarządzania jakością tych kadr. Standardy Kwalifikacyjne w Bankowości Polskiej, a w ich ramach Europejski Certyfikat Bankowca EFCB wychodzą tym wyzwaniom naprzeciw.(streszcz. oryg.)

The membership of Poland in the European Union, the tendencies on the world financial markets and the technological revolution in the area of banking transactions issue new and higher quality challenges to the Polish banking sector. Facing the growing competition on the European single market carries the necessity of a new look at the process of the Polish bank staff training, as well as at the place of the new qualification standards in the consolidated system of staff quality management. Qualification Standards in the Polish Banking, along with the European Foundation Certificate in Banking (EFCB) make an effort to rise to the challenge.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Standardy Kwalifikacyjne w Bankowości Polskiej, praca zbiorowa, Związek Banków Polskich, Warszawa 1996, s.9.
  2. Nowoczesna organizacja i metody zarządzania oddziałem banku, materiały z konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów oraz Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów w dniu 27. 04. 1999 r. w Katowicach, Referat A. Żora, s. 16-19.
  3. Szymańska-Koszczyc, Warszawski Instytut Bankowości, materiały z narady w Związku Banków Polskich w dniu 14 czerwca 2004 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu