BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartczak Monika
Tytuł
Gwarancje ubezpieczeniowe - zarys problematyki prawnej
The Legal Aspects of Insurance Guarantees
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2005, nr 4, s. 25-42
Słowa kluczowe
Gwarancja, Ubezpieczenia, Ryzyko w ubezpieczeniach, Ochrona konsumenta
Guarantee, Insurances, Insurance risk, Consumer protection
Uwagi
streszcz.enie, summ.
Abstrakt
Udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych jest usługą finansową oferowaną przez zakłady ubezpieczeń w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej. Prezentowany artykuł zawiera studium wybranej problematyki prawnej dotyczącej tej formy zabezpieczania ryzyka. Omawiane zagadnienia dotyczą przede wszystkim prawnego charakteru gwarancji i regulacji tej instytucji w polskim prawie ubezpieczeniowym.(streszcz. oryg.)

The guaraniee is one oí the financial service offered by insurance companies within insurance activity. The article contains the study of legal aspects connected with this form of risk security. The main question is the law status of the parties in the relation of guarantee. It also contains the analysis of guarantee regulations against the background of the Polish insurance law.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 23.04.1964, DzU Nr 16, poz. 93.
 2. Kukiełka J., Poniewierska D., Ubezpieczenia finansowe, Bydgoszcz-Warszawa, 2003, s.20.
 3. Czarnecki S., Charakter gwarancji bankowej na pierwsze żądanie, Prawo bankowe, luty 2005, s.67.
 4. Mogilski W. W., Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, [w] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Bydgoszcz, 1994 r., s.82.
 5. Grzybowski S., System prawa cywilnego, tom I. Część ogólna, Ossolineum 1974, s.182.
 6. Radwański Z., Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 1998, s. 150.
 7. Pisuliński J., Niektóre zagadnienia związane z gwarancją bankową, Prawo bankowe 1998, nr 4, s.37.
 8. Ustawa z dnia 29.08.1997 r., DzU Nr 140, poz.939.
 9. Bączyk M., Fojcik-Mastalska E., Góral L., Ofiarski Z., Pisuliński J., Pyzioł, Prawo bankowe. Komentarz., Warszawa 1999, s.134.
 10. Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiazania - część ogólna, Warszawa 1999, s.246.
 11. Heropolitańska I., Andrzejuk B., Gwarancje, poręczenia, awale i akredytywy standby, s.22.
 12. Tracz G., Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej, Zakamycze 1998, s.113.
 13. Uchwała składu 7 sędziów SN z 16.04.1993 r., III CZP 16/93, OSN 1993, nr 10, poz. 166 oraz uchwała IC SN z 28.04.1995 r., III CZP 166/94, OSN 1995, nr 10, poz.135.
 14. Ofiarski Z., Prawo bankowe, Zakamycze 2004, s.131.
 15. Szpunar A., Glosa do uchwały składu 7 sędziów z 16.04.1993 r., III CZP 167/93, PiP, s.109.
 16. Kowalewski E., Ubezpieczenia gospodarcze, Bydgoszcz-Toruń 2002, s.206-210.
 17. Wąsiewicz A., Umowa ubezpieczenia i jej charakter prawny, [w] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Bydgoszcz, 1994, s.74-75.
 18. Jakubecki A., Prawne zabezpieczenie kredytów, Lublin 1996, s.78.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu