BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciak Jolanta
Tytuł
Wydatki publiczne - specyfika, funkcje i klasyfikacja. Charakterystyka społecznych wydatków publicznych w latach 1995-2003
The Public Expenses - Specification, Functions and Classification. The Characteristic of Social Public Expenses in 1995-2003
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2005, nr 4, s. 43-61, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Wydatki budżetowe, Finanse publiczne
Budget expenditures, Public finance
Uwagi
streszcz.enie, summ.
Abstrakt
Wydatki publiczne stanowią specyficzną grupę wydatków albowiem służą realizacji szczególnych zadań władz publicznych. W opracowaniu wymieniono i omówiono podstawowe funkcje wydatków oraz zaprezentowano ich klasyfikacje. Przeprowadzono analizę tych wydatków w latach 1995-2003 i na podstawie jej wyników stwierdzono wzrost wydatków w ujęciu nominalnym.

Public expenditures are the expenditures of the state and other law and public associations necessary to fulfil public needs or - as it can be put - to realise tasks of the state and other public institutions. Expenditures are main instruments for allocative function of the public finances. Substance of the public expenditures is included in its name. It means that that expenditures are sustained on realisation of the public tasks. Rank of those expenditures is so high that public authorities are deciding to finance those public tasks either fully or partly. Assuming that public expenditures are inevitable and useful one can observe that spending public means have specific features: arbitrary of the decisions concerning size and direction of the spending, 'shovelling' outside strictly economic area, danger of corruption and misuse of the expenditure by the institutions responsible for spending. When analysing public expenditures, especially expenditures of the state budget between 1995 and 2003 one can observe growth of those expenditures in nominal way. Considering only chosen group of expenditures - namely social expenditures which were the subject of this article - one cannot deduce such thing when we take under consideration its part in whole expenditures. Starting from 1999 social expenditures are veiy limited and do not exceeded even 4% of the expenditures as a whole. We are not counting here the expenditures concerning social care which in last years i.e. 2001-2003 was shaped on level of 8,3-8,5% of the whole expenditures.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński В., W. Matuszewski, W Morawski, A. Olesińska, Prawo finansów publicznych, TNOiK, Toruń 2001.
 2. Ciak J., Polityka budżetowa, TNOiK, Toruń 2002.
 3. Denek E., Sobiech J., Wierzbicki J., Wolniak J., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 1997.
 4. Dębowska-Romanowska T., Zagadnienia prawne wydatków publicznych na rzecz osób trzecich, Łódź 1993.
 5. Finanse publiczne i prawo finansowe, pod red. C Kosikowskiego i E. Ruś-kowskiego, Dom Wydawniczy ABQ Warszawa 2003.
 6. Głuchowski J., Wstęp do skarbowości, Wydawnictwo WSB, Poznań 1997.
 7. Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Wydatki publiczne, [w:] Elementy finansów publicznych, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 8. Istota, zakres i rodzaje wydatków publicznych, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, pod red. C Kosikowskiego i E. Ruskowskiego, Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2003.
 9. Kosek-Wojnar M., Owsiak S., Surówka K., Podstawy teorii finansów pub-b, PWE, Kraków 1994.
 10. Owsiak S., Finanse publiczne, teoria i praktyka, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2000.
 11. Piontek W, Zarys finansów publicznych, Śląskie Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2003.
 12. Roczniki Statystyczne GUS za lata 1996-2004.
 13. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od l stycznia do 31 grudnia 1996 r., Rada Ministrów, Warszawa 1997.
 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa od l stycznia do 31 grudnia 2003 r., Rada Ministrów, Warszawa 2004.
 15. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, Dz.U. Nr 155, póz. 1014.
 16. Ziółkowska W, Finanse publiczne, teoria i zastosowanie, Wydawnictwo WSB, Poznań 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu