BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzeszczyk Tadeusz A.
Tytuł
Fundusze strukturalne w nowej perspektywie finansowej
Structural funds in a new financial perspective
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 8, s. 69-75, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Analiza porównawcza, Fundusze strukturalne, Budżet UE
Comparative analysis, Structural funds, EU budget
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki porównawczej analizy głównych zmian systemów zarządzania funduszami strukturalnymi, w obecnym (2000-2006) i przyszłym (2007-2013) okresie budżetowym Unii Europejskiej. Zarysowano koncepcję usprawnienia procesu absorpcji funduszy strukturalnych.

The results of a comparative analysis of main changes taking place in the area of structural funds management within current (2000-2006) and future (2007-2013) EU budget periods are presented in the article. The concept how to improve structural funds absorption process is discussed in the paper as well.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grzeszczyk T.A., Polskie przedsiębiorstwa w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, „Przegląd Organizacji", nr 2, 2003.
  2. Grzeszczyk T.A., Warunki rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w regionalnej gospodarce opartej na wiedzy, „Przegląd Organizacji", nr 10, 2005.
  3. Jankowska A., Fundusze. Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Zespół Programowania i Ewaluacji, Warszawa 2005.
  4. NSRF, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-20/3 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Wstępny projekt. Dokument zaakceptowany 14 lutego 2006 r. przez "Radę Ministrów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
  5. Program naprawczy, zwiększający absorpcję funduszy strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2005.
  6. Structural Policies and European Territories, Competitiveness, Sustainable Development and Cohesion in Europe. From Lisbon to Gothenburg. European Union, Regional Policy, European Commission, Brussels 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu