BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cierpiszewski Ryszard
Tytuł
Badania wybranych właściwości ekstrahentów miedzi
Investigation of selected properties of copper extractions
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2004, nr 1, s. 102-123, bibliografia 80 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Metale kolorowe, Produkcja metali kolorowych, Przemysł metalurgiczny, Technologia, Nowe technologie, Metody badawcze
Commodity science, Industrial commodities, Non-ferrous metals, Production of non-ferrous metals, Metallurgical industry, Technology, High-tech, Research methods
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Wymieniono i scharakteryzowano najważniejsze ekstrahenty handlowe stosowane do otrzymywania metali metodą hydrometarulgiczną z wykorzystaniem ekstracji ciecz-ciecz. Główną uwagę poświęcono preparatom wykorzystywanym do produkcji miedzi. Zbadano szybkości ekstrakcji miedzi hydrofobowymi pochodnymi wybranych ekstrahentów. Stosowano następujące grupy związków: hydroksyoksymy aromatyczne, oksymy alkanali oraz hydrofobowe pochodne estrów i amidów kwasów pirydynokarboksylowych. Uzyskane rezultaty wskazują, że różnice szybkości ekstrakcji mogą być wyjaśnione głównie różną strukturą i hydrofobowością badanych związków. Zbadano także szybkość ekstrakcji mieszaniną ekstrahenta solwatującego i chelatującego oraz mieszaniną ekstrahenta solwatującego i modyfikatora. We wszystkich badanych układach zaobserwowano spadek szybkości ekstrakcji po wprowadzeniu dodatkowej substancji, co spowodowane jest blokowaniem powierzchni granicznej przez modyfikator lub ekstrahent chelatujący. Do badania procesu ekstrakcji zaproponowano wykorzystanie układu micelarnego. Stwierdzono bardzo podobny charakter zmian szybkości kompleksowania w układzie micelarnym i szybkości ekstrakcji w "klasycznym" układzie ekstrakcyjnym (oryg. streszcz.)

The most important commercial extractants used to liquid-liquid extraction of metals were listed and discussed. Mainly attention was paid to copper extractants. The rate of copper extraction with hydrophobic derivatives of selected extractants was studied. The following groups of compounds were used: aromatic hydroxyoximes, alkanal oximes and hydrophobic derivatives of pyridine carboxylic acid amides and es­ters. Extraction rate obtained using the extractants investigated indicate that differences observed are merely due to the structure and to the different hydrophobicities of the compounds investigated. The rate of extraction was investigated using a mixture of a solvating and a chelating extractant and a mixture comprising a solvating extractant and a modifier. The rate of extraction was observed to fall after introducing an additional substance in each of the systems investigated. The rate decrease of metal extraction was mainly due to the interfa-cial area being blocked by the modifier or by the chelating extractant. Micellar solutions were used in order to investigate the details of metal ions extrac­tion. The results obtained in micellar systems are in strong analogy with the behaviour reported for the rate of liquid-liquid extraction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu