BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pfeifer Stanisław (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu i ocenie jakości towarów
Methods for multidimensional comparative analysis in commodity evaluation and quality assessment
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2004, nr 1, s. 137-151, bibliografia 15 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Ocena jakości, Badanie jakości, Jakość wyrobów, Metody pomiarowe, Metody badania jakości, Metody badawcze, Ocena wyrobów, Wyroby włókiennicze, Odzież
Commodity science, Industrial commodities, Quality assessment, Quality research, Quality of product, Measuring methods, Quality testing methods, Research methods, Evaluation of products, Textile products, Clothing
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono omówienie metod wielowymiarowej analizy porównaw­czej w kontekście możliwości ich wykorzystania w badaniach towaroznawczych. W oparciu o wybrane metody zaprezentowano ujednolicony system wyboru cech, stopniowanie ważności oraz ich przekształcanie na wartości bezwymiarowe. Wprowadzono pojęcie wskaźnika obniżenia oceny 8, który pozwala na obniżenie oceny cząstkowej dla cech przekraczających wartość dopuszczalną. Przeprowadzone rozważania teoretyczne oraz wyniki badań wskazują na szerokie możliwość wykorzystania metod wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu i ocenie jakości różnych wyrobów. Wybrane cechy dia­gnostyczne, ustalone współczynniki ważności, określone metody badań oraz sposób uzy­skania oceny końcowej stanowią elementy jednolitego systemu, modelu służącego do obiektywnej oceny towarów. (oryg. streszcz.)

The methods for multidimensional comparative analysis are discussed in the context of possible application in commodity science. Based on selected methods an unified sys­tem of feature choice, priority assignment and conversion into dimensionless values is presented. By introducing the assessment devaluation coefficient δ, it is possible to reduce a partial assessment for features exceeding the permissible value. Both theoretical consi­derations and test results indicate a wide field of application of multidimensional compa­rative analysis in testing and quality assessment for various products. The selected dia­gnostic features, established priority coefficients, specified research methods and the way in which the final assessment is made are all included into an unified system as a model for objective evaluation of commodities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu