BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Steinerowska-Streb Izabella
Tytuł
Poziom wykształcenia menedżerów jako czynnik kształtujący przygotowanie śląskich MŚP do konkurencji na jednolitym rynku europejskim
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 1, s. 94-105, bibliogr.poz.10
Słowa kluczowe
Menedżer, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wykształcenie, Rynek europejski
Manager, Small business, People's education, European market
Kraj/Region
Śląsk, Europa
Silesia, Europe
Abstrakt
Sukcesy polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na jednolitym rynku europejskim uzależnione są w istotnym stopniu od postawy kadry zarządzającej wobec zachodzących zmian. Do menedżerów należy bowiem zapewnienie organizacji sprawności operacyjnej, która stanowi podstawowy element strategii uzyskiwania przewagi nad konkurencją. Zbadanie wpływu wykształcenia kadry zarządzającej na stopień przygotowania małych i średnich przedsiębiorstw do członkostwa Polski w Unii Europejskiej stało się jednym z celów badania przeprowadzonego na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Przyjęto założenie, że wykształcenie menedżera/menedżerów zarządzających przedsiębiorstwem determinuje stopień przygotowania firmy do zmian zachodzących na polskim rynku spowodowanych integracją z Unią Europejską. Wyniki badania zostały zaprezentowane w artykule.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielecka E. (1999), Akredytacja środowiskowa jako czynnik regulujący rynek edukacji menedżerskiej w Polsce [w:] pr. zb. pod red. Minkiewicz B., Osterczuk-Kozińskiej A., Zmiany w kształceniu w zakresie zarządzania i biznesu w Polsce w drugiej połowie lat 90., Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundusz Współpracy, Warszawa.
  2. Daszkiewicz N. (2004), Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, SPG, Gdańsk.
  3. Dąbek M. (2002), Menedżerowie okresu transformacji. Problemy, potencjał, rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  4. Johann M. (2004), Edukacja w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5.
  5. Kowalewski T. (2004), Edukacyjne czynniki wspierające funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, materiały z konferencji „Przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce-szanse i zagrożenia", Gdańsk.
  6. (2004), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, pr. zb. pod red. F. Bławata, SPG, Gdańsk.
  7. Sibińska A. (2001), Zachowania marketingowe małych i średnich firm a styl kierowania ich właścicieli, „Przegląd Organizacji", 4.
  8. Stanisz A. (2001), Przystępny kurs statystyki, StartSoft Inc., Kraków.
  9. Steinerowska-Streb L, Warzecha-Wocka A., Miszewski L. (2004), Oczekiwania śląskich MŚP w związku z akcesją Polski do UE, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",nr 5.
  10. Szapiro T. (1999), Promocja menedżera — między magisterskim seminarium, programem, a studium przypadku [w:] pr. zb. pod red. Minkiewicz B., Osterczuk-Kozińskiej A., Zmiany w kształceniu w zakresie zarządzania i biznesu w Polsce w drugiej połowie lat 90., Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundusz Współpracy, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu