BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górniewicz Grzegorz
Tytuł
Międzynarodowe przepływy kapitału do 1980 r.
International Flows of Capital Since 1980
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2005, nr 4, s. 115-125, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Teoria międzynarodowych przepływów kapitału, Inwestycje bezpośrednie, Portfel papierów wartościowych, Kredyt zagraniczny
Theory of international capital flows, Direct investments, Portfolio securities, Foreign credits
Uwagi
streszcz.enie, summ.
Abstrakt
Publikacja prezentuje skróconą historię międzynarodowych przepływów kapitału (bezpośrednich inwestycji zagranicznych, inwestycji portfelowych i kredytów zagranicznych) do 1980 roku. We współczesnej globalizującej się gospodarce światowej posiadają one coraz istotniejsze znaczenie, jednak i dawniej odgrywały one znaczącą, choć bez wątpienia mniejszą, rolę. Oprócz przedstawienia historii celem publikacji jest zdefiniowanie międzynarodowych przepływów kapitału i jego trzech podstawowych form oraz zaprezentowanie kryteriów pozwalających wyodrębnić główne rodzaje przepływów.(streszcz. oryg.)

In this paper the author would like to be concerned with the summary history of international flows of capital, i.e. foreign direct investments, portfolio investments and foreign credits, since 1980. The international flows of capital matter a lot not only in the present global world economy, but they had almost the same importance in the past. In the paper the author would like also to deal with the following subjects: 1. the definition of the international flows of capital, 2. the three basic forms of international flows of capital and 3. the presentation of the enterions which are used for defining the main kinds of capital flows.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bożyk P., Misala. J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1998.
 2. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001.
 3. Chrabonszczewska E., Oręziak L, Międzynarodowe rynki finansowe, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
 4. Głuchowski J., Międzynarodowe prawo i stosunki finansowe, Wydawnictwo Agencji ЕЯ Białystok 1993.
 5. Gómiewicz G, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 90. Korzyści i zagrożenia, "Gospodarka w praktyce i teorii" 2002, nr 1(10), Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 6. Gómiewicz G, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Zeszyt nr 32, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001.
 7. Gómiewicz G, Zadłużenie zagraniczne. Polska a kraje rozwijające się, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002.
 8. Gómiewicz G, Siemiątkowski P., Wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Zagrożenia i korzyści, w: Problemy integracji europejskiej, tom drugi, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Bydgoszcz 2004.
 9. Iversen C, Aspects of the Theory of Internastional Capital Movements, Levin and Munksgaard, Copenhagen, London 1936, s. 26.
 10. Kragman P.R, Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa 1994, s. 267 - 269.
 11. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pr. zbiór, pod red. A. Budnikowskiego i E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, PWE, Warszawa 1997.
 12. Park Y.S., Zwick J., International Banking in Theory and Practise, Addison-Wesley Reading, Massachusetts, 1985.
 13. Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 14. Sołdaczuk J., Historia handlu międzynarodowego, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1995.
 15. 1982 Statistical Yearbook, United Nations, New York 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu