BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosiński Kazimierz
Tytuł
Konkurencyjność międzynarodowa USA oraz Japonii
International Competitiveness of the USA and Japan
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 4-5, s. 79-85
Słowa kluczowe
Konkurencyjność międzynarodowa, Sytuacja makroekonomiczna, Ocena gospodarki, Konkurencyjność gospodarki
International competitiveness, Macroeconomic situation, Assessment of the economy, Economy competitiveness
Kraj/Region
Japonia, Stany Zjednoczone Ameryki
Japan, United States of America (USA)
Abstrakt
Zdaniem autora, bycie konkurencyjnym we współczesnym świecie jest zasadniczym wymiarem zorganizowanego życia społecznego, naturalnym, podstawowym źródłem tworzenia bogactwa. Konkurencyjność w zmiennych, „burzliwych" uwarunkowaniach rynkowych stała się zasadniczym credo gospodarek, firm, przemysłowców, bankierów, polityków, technologów oraz związkowców. W swoim artykule autor porównuje podstawowe wskaźniki dotyczące gospodarek USA i Japonii.

The study presents the basic characteristics of the economies of the United States of America and Japan describing their current international competitiveness.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Kennedy, The Rise and Fall of Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, Fontana Press, London 1988, s. 666.
  2. G.S. Kozłowski, Współczesna Ameryka. Społeczeństwo, gospodarska, polityka, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin 1996, s. 37-38.
  3. B. Liberska, Przekształcenia w układzie międzynarodowym: Stany Zjednoczone - Europa Zachodnia - Japonia, w: Transformacje globalne, regionalne i sektorowe we współczesnej gospodarce światowej, pod red. M. Perczyńskiego, Poltext, Warszawa 1993, s. 58.
  4. Najnowsza historia świata 1945-1995, t. III (1979-1995], pod red. A. Płatka, J. Rydla i J. J. Węca, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000, s. 177.
  5. T. Nakamura, Gospodarczy rozwój współczesnej Japonii. Tokio-Singapur 1987 (cyt. Za: M. Dobroczyński, Gospodarka Japonii a międzynarodowe uwarunkowania, "Ekonomia" 2003, nr 11).
  6. I. Wallerstein, The Three Instance of Hegemony, "History of Comparative Sociology" 1983, No 1-2, vol. 24.
  7. M. Wolf, Fiasko reform nie przeszkodziło w ożywieniu, "Rzeczpospolita" z 6 kwietnia 2006 r.
  8. W. Wowczuk, Nowe oblicze starej tradycji Chiny - Japonia, Instytut Wydawniczy Kreator, Białystok 2003, s. 166-167.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu