BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska-Kapuścińska Wiesława, Gabryelczyk Katarzyna
Tytuł
Znaczenie certyfikatów inwestycyjnych dla polskiego rynku kapitałowego
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 118-127, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Papiery wartościowe, Fundusze inwestycyjne, Fundusze zamknięte, Certyfikat inwestycyjny
Capital market, Securities, Investment funds, Closed investment funds, Investment certificate
Abstrakt
Certyfikaty inwestycyjne są jednym z najmłodszych papierów wartościowych występujących na polskim rynku kapitałowym. Artykuł zawiera charakterystykę funduszy inwestycyjnych emitujących certyfikaty inwestycyjne. Wyróżnia się fundusze zamknięte, specjalistyczne zamknięte oraz mieszane. Obecnie w Polsce działają cztery fundusze emitujące certyfikaty inwestycyjne. Wszystkie mają charakter funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Są to: Skarbiec SEZAM I, Skarbiec Gwarancja 2002, Kujawiak N+, EEF IV. Autorki charakteryzują te fundusze. Omawiają czynniki ograniczające rozwój rynku certyfikatów inwestycyjnych w Polsce. Rozpatrują także korzyści wynikające z wprowadzenia na rynek certyfikatów emitowanych przez wszystkie trzy typy funduszy.

Investment certificates are one the youngest securities occurring on Polish capital market. A characterization of investment funds, which issue investment certificates was given in the article. Three kinds of funds are mentioned such as close-end fund, specialistic close-end fund and mix fund. We have four funds, which issue investment certificates in Poland at the moment. All of them have a character of close-end invest fund and there are such as Skarbiec SEZAM I, Skarbiec Gwarancja 2002, Kujawiak N+ and EEF IV. A description of funds, Polish market of investment certificates and advantages of certificates' market, which are issue by three mentioned kinds of funds was given by the authors. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dulewicz K., Surdek M. (2001): Piąć zamiast czterech. "Rzeczpospolita" 68, s. C4.
  2. Miziołek T. (2001): Pioneer połączył się z Pekao/Alliance. "Nasz Rynek Kapitałowy" 1, s. 67.
  3. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych. DzU nr 139, poz. 933 z późniejszymi zmianami.
  4. www.skarbiec.com.pl.
  5. www.tfipzu.com.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu