BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Władysław L.
Tytuł
O nowy kształt działalności Narodowego Banku Polskiego
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 139-147
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Rola banku centralnego w gospodarce, Banki centralne, Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, Polityka pieniężna NBP, Nadzór bankowy, Finansowanie small businessu
Central bank's role in the economy, Central banks, Monetary Policy of the ECB, NBP monetary policy, Bank supervision, Small business financing
Firma/Organizacja
Narodowy Bank Polski (NBP), Unia Europejska (UE)
National Bank of Poland, European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł zawiera uwagi na temat rozwiązań w zakresie działalności banku centralnego w Polsce i w krajach UE. Autor wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian w Polsce w zakresie: celu działania Narodowego Banku Polskiego, określenia i realizowania polityki pieniężnej NBP przy współpracy z Rządem, roli Rady Polityki Pieniężnej, Nadzoru Bankowego i roli Komisji Nadzoru Bankowego, kredytowania polskiego eksportu oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także polityki wobec banków o kapitale zagranicznym.

The article included solutions connected with central bank in Poland and in the European Union. The author shows necessary changes in the field of: goals of the National Bank of Poland, define and realise of monetary policy, role of the Council of Monetary Policy and the Commission of Bank Supervision, giving credits for Polish export and small and medium sized enterprises, policy towards banks with foreign capital. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fedorowicz Z.: Polityka pieniężna dla Polski. VII kongres Ekonomistów Polskich 2001, z. 6.
  2. Fojcik-Mastelska E.: Prawo bankowe Unii Europejskiej. Wrocław 1996.
  3. Ghymes Ch.: Polityka makroekonomiczna a Europejska strategia zatrudnienia. W: EURO i jego wpływ na system bankowy Europy Środkowo-Wschodniej. F. Ebert 2000.
  4. Pokojska M.: Spóźniony sen. "Gazeta Bankowa" 2001 nr 10.
  5. Rutkowski W.: Pieniądz. Skierniewice 2000.
  6. Sadowski Z.: Czynniki wzrostu gospodarczego Polski a polityka gospodarcza w okresie przed i po akcesji do UE. Kongres EP 2001, z. 1.
  7. Sopoćko A.: Pomoc państwa w UE - zasady ogólne znaczenie dla sektora bankowego. "Bankowy Biuletyn Europejski" 2001 nr 1.
  8. Wierzba R.: Harmonizacja Nadzoru Bankowego. "Bank" 2000 nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu