BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borawska Izabela
Tytuł
Liberalizacja europejskiego rynku gazu ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2006, nr 5, s. 17-23
Słowa kluczowe
Gazownictwo, Liberalizacja energetyki, Dyrektywy WE, Polska w WE
Gas manufacture, Liberalization of energy production, EC directives, Poland in the EC
Firma/Organizacja
Parlament Europejski, Unia Europejska (UE)
European Parliament, European Union (EU)
Abstrakt
Najważniejszym aktem prawnym, na którym opiera się organizacja europejskiego rynku gazu, jest dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 czerwca 2003, czyli tzw. nowa dyrektywa gazowa. Opracowanie jej podyktowane było m.in. chęcią doprecyzowania zagadnień z tego zakresu. Nowelizacja była też wyrazem zmian w związku z liberalizacją i otwarciem rynku gazowego. Akcesja Polski do UE oraz prymat prawa unijnego nad krajowym sprawiły, iż zostały podjęte działania mające na celu dostosowanie polskich regulacji do wymogów wspólnotowych. Wprowadzony program zakłada podział rynku gazu na tzw. konkurencyjny i regulowany.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu