BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Patyk Jacek
Tytuł
Zasady podatkowe w polskim systemie prawa podatkowego
Tax Principles in the Polish Tax Law System
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2005, nr 4, s. 189-201
Słowa kluczowe
Zasady podatkowe, Prawo podatkowe, System podatkowy
Tax rules, Tax regulations, Tax system
Uwagi
streszcz.enie, summ.
Abstrakt
Zasady podatkowe, które kształtują i wytyczają zakres każdego systemu podatkowego zostały określone w nauce przez Adama Smitha już w XVIII w. Do nich należy zasada: równości, pewności, taniości i dogodności opodatkowania. Zasady podatkowe są postulatami nauki, określającymi warunki, jakim powinien odpowiadać poprawnie zbudowany system podatkowy i poszczególne podatki. Prezentowane postulaty winny być realizowane w polskim systemie podatkowym w zakresie jego funkcjonowania w społeczeństwie i dla społeczeństwa. Niniejsza analiza teoretycznych osiemnastowiecznych zasad, jest próbą odpowiedzi na zakres wprowadzania ich w życie, w polskim systemie podatkowym.(streszcz. oryg.)

The tax principles that form and provide the range of each tax system were defined in science by Adam Smith as early as in the 18th century. Those principles are the principles of equality, certitude, cheapness and convenience of taxation. The tax principles are postulates of science that state the conditions of properly constructed tax system and particular taxes. The postulates presented need to be executed in the Polish tax system as regarding its functioning in the society and for the society. The present analysis of the theoretical 18th century principles makes an attempt to answer the range of bringing them into effect in the Polish tax system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Głuchowski J., Polskie Prawo Podatkowe Lexis Nexis, Warszawa 2004 r. s.14.
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU nr 123, poz.776 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dzu z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.).
  4. Ustawa z dnia 28 listopada 1998 r. Ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU. Nr 144, poz.930 ze zm.).
  5. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Kostytucja Rzeczypospolitej Polskiej. (DzU. Nr 78, poz.483).
  6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU. Nr 137, poz.926 ze zm.).
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. W sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (DzU. Nr 97, poz.966 ze zm.).
  8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy od towarów i ustaw (DzU. Nr 97, poz.970 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu