BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siemiątkowski Piotr, Gajkowski Piotr
Tytuł
Wpływ inwestora zagranicznego na restrukturyzację przedsiębiorstwa na przykładzie AlfaBet - przedsiębiorstwo budowlane
The Impact of the Foreign Investor on the Transformation of the Enterprise on the Example of Alfabet Building Company
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2005, nr 4, s. 203-224, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Przedsiębiorstwo budowlane, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Studium przypadku
Foreign investment, Direct investments, Construction company, Financial analysis of enterprise, Case study
Uwagi
streszcz.enie, summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia w pierwszej części zestawienie wskazywanych w literaturze przedmiotu korzyści związanych z napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (zarówno dla inwestora jak i dla przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania). W drugiej części artykułu przedstawiono wynik analizy jednego z przedsiębiorstw budowlanych, które przyjęło zagranicznego inwestora.(streszcz. oryg.)

In the first part of the article the author would like to present the advantages of the inflow of foreign direct investments not only for the investor but also for the enterprise of the direct investing. In the second part of the paper the author would like to be concerned with the presentation of some results of the analyse of one of the building companies wich attracted the foreign investor.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kokocińska M., Małe i średnie przedsiębiorstwa w badaniach koniunktury, [w:] (red.) A. Bielawskiej, "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw", Szczecin 2005.
 2. Kornacka D., Determinanty sposobu międzynarodowego transferu technologii, [w:] (red.) E. Urbańczyka, "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji", Szczecin 2001.
 3. Majewska M., Gralla-Michalak J., Handel intensywny technologicznie a zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, [w:] (red.) S. Pangsy-Kania i G Szczodrawskiego, "Polska gospodarka w UE. Innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyswania", Gdańsk 2005.
 4. Mączyńska K, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące, "Ekonomista" 1999, nr 1-2.
 5. Oziewicz E., Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wybrane elementy gospodarki kraju goszczącego, [w:] (red.) W Karaszewskiego, "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce", Toruń 2003.
 6. Oziewicz E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Potudniowo-Wschodniej (ASEAN), Gdańsk 1998.
 7. Siemiątkowski P., Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz motywy i bariery inwestowania w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 4 (4), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław 2004.
 8. Siemiątkowski P., Determinanty ekonomiczne napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, [w:] (red.) E. Urbańczyka, "Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka", tom l, Wydawnictwo KREOS, Szczecin 2005.
 9. Siemiątkowski P., Potencjalne korzyści i zagrożenia dla kraju importera bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] (red.) S. Pangsy Kania i G. Szczodrowskiego, "Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE. Ocena i perspektywy", Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 10. Szopa A., Wielkość przedsiębiorstwa a podstawowe wskaźniki finansowe, [w:] (red.) A. Bielawskiej, "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw", Szczecin 2005.
 11. Szulc K, Główne obszary analizy wskaźnikowej, [w:] (red.) E. Urbańczyka, "Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju", tom l, Wydawnictwo KREOS, Szczecin 2003.
 12. Świdroń A., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a rozwój polskich przedsiębiorstw - korzyści i zagrożenia, [w:] (red.) E. Urbańczyka, "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji", Szczecin 2001.
 13. Uryniak M., Korzyści i zagrożenia związane z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, [w:] (red.) W. Karaszewskiego, "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce", Toruń 2003.
 14. Waśniewski T, Skoczyłaś W, Syntetyczna ocena wyników oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1998, nr 4.
 15. Wiśniewski J., Siemiątkowski P., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a rozwój przedsiębiorstw - wybrane aspekty, [w:] (red.) E. Urbańczyka, "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji", Szczecin 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu