BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tiukało Andrzej, Nowak Bogdan
Tytuł
Ryzyko sponsora publiczno-prywatnego projektu inwestycyjnego
Sponsor's Risk of a Public - Private Investment Project
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2005, nr 4, s. 225-242, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Project finance, Finansowanie inwestycji, Sektor publiczny w gospodarce, Sektor prywatny w gospodarce
Public-Private Partnerships (PPP), Project finance, Investment financing, Public sector in economy, Private sector in economy
Uwagi
streszcz.enie, summ.
Abstrakt
W pracy zaprezentowano podstawowe problemy dotyczące przedsięwzięcia realizowanego w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i finansowanego metodą projekt finance. Poruszone zagadnienia koncentrują się na ocenie takich przedsięwzięć (projektów) w aspekcie ryzyka ich realizacji. Pominięto przy tym drugie podstawowe kryterium oceny projektu jakim jest stopa zwrotu z inwestycji, przedyskutowano natomiast wpływ nowej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno - prywatnym (PPP) na stworzenie podstaw formalnych budowania zasad partnerstwa pomiędzy administracją publiczną, a komercyjnymi podmiotami przy realizacji zadań o charakterze usług publicznych.(streszcz. oryg.)

The article presents the elementary problems concerning the undertaking carried out in the public-private partnership system (PPP) and financed with a project finance method. The issues discussed focus upon the assessment of such undertakings (projects) in terms of their carrying out risk. At the same time another elementary criterion of the project assessment, i.e. the rate of return on investment, was passed over while the impact of a new Public-Private Partnership (PPP) Act of 28 July 2005 on forming the formal grounds for development of partnership principles between public administration and commercial entities in performing tasks of public services nature was discussed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Guidelines for successful public-private-partnerships, European Commision, Bruksela 2003.
 2. Listkiewicz J., Listkiewicz S., Niedziółka P., Szymczak P., Metody realizacji projektów inwestycyjnych - planowanie, finansowanie, ocena, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. Gdańsk 2004.
 3. Misiąg W (red.), Wzorowy urząd czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, IBnGR, Warszawa 2005.
 4. Moszoro M. (red.), Partnerstwo Publiczno-Prywatne w dziedzinach usług komunalnych, Municipium, Warszawa 2000.
 5. Moszoro M., Partnerstwo Publiczno-Prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, SGH, Warszawa 2005.
 6. Nowak В., Partnerstwo publiczno-prywatne w ujęciu sektorowym, Finanse Komunalne, Ekstra 2/2003.
 7. Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 8. Perrot J. Y., G. Chatelus (red): Financing of major infrastructure and public service projects. Public-Private Partnership; Presses de L'école Nationale des Ponts et Chaussées, Paryż 2000.
 9. Tiukało A., Nowak В., Partnerstwo publiczno-prywatne szansą dla samorządów?, Rynek Instalacyjny 1-2/2005.
 10. Tiukało A., Nowak В., Ustawa o PPP uchwalona, Rynek Instalacyjny 9/2005.
 11. Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2005.
 12. Zynarski J., Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka, ODDK, Gdańsk 2003.
 13. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, póz. 43, z późn. zm.)
 14. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 póz. 177 z późń. zm.)
 15. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst ustawy po poprawkach Senatu), www.sejm.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu