BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarski Andrzej
Tytuł
Determinanty zewnętrzne strategii finansowania działalności przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego
The External Determinants of the Activity Financing Strategy Of Manufacturing Enterprises in the Kujawsko-Pomorskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2005, nr 4, s. 243-249, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorczości, Strategia finansowa, Przedsiębiorstwo
Entrepreneurship financing, Financial strategy, Enterprises
Uwagi
streszcz.enie, summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Analiza elementów otoczenia zewnętrznego jako czynnika uwzględnianego w procesie formułowania strategii finansowania jest niezbędna. Otoczenie wyznacza ramy dla działań przedsiębiorstwa. Wybór strategii finansowania powinien być oparty na analizie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, w których funkcjonuje przedsiębiorstwo. Dostateczna znajomość uwarunkowań występujących aktualnie, a przede wszystkim trafne przewidywanie ich zmian w przyszłości, wpływa na prawidłowość decyzji podejmowanych w tym zakresie. W artykule zaprezentowano czynniki zewnętrzne uwzględniane przez przedsiębiorstwa produkcyjne województwa kujawsko-pomorskiego w procesie formułowania strategii finansowania działalności.(streszcz. oryg.)

The analysis of the elements of the external environment as a factor which determines the process of planning financing strategy is of extreme importance. The environment marks out the confines to act for an enterprise. The choice of the finnancing strategy should base upon the analysis of the internal and external factors in which the enterprise is functioning. The knowledge of the current factors as well as the future ones influences the right decision to be taken in the process of planning the financing strategy. The article presents the external factors taken into consideration by the manufacturing enterprises in the Kujawsko-Pomorskie Province in the process of planning tha activity financing strategy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne, Difin, Warszawa 2001.
  2. Ickiewicz J., Pozyskiwanie. Koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa 2001.
  3. Jajuga T., Słoński T., Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, AE Wrocław, Wrocław 1997.
  4. Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie systemowe działanie, Placet, Warszawa 1997.
  5. Woźniak-Sobczak B., Wykorzystanie funkcji kapitału w strategii rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj, Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, tom II. Materiały konferencji naukowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu