BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarski Andrzej, Tokarski Maciej
Tytuł
Cele strategii finansowania działalności przedsiębiorstw produkcyjnych województwa kujawsko-pomorskiego
Goals for the Strategy of Financing the Activity of Manufacturing Enterprises in the Kujawsko-Pomorskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2005, nr 4, s. 251-259, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Strategia finansowa, Finansowanie przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo, Studium przypadku
Production enterprise, Financial strategy, Entrepreneurship financing, Enterprises, Case study
Uwagi
streszcz.enie, summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
W artykule przestawiono podstawowe cele jakie realizowały przedsiębiorstwa realizujące strategię finansowania działalności, przy czym najważniejszym celem ich działalności w latach 2000-2002 oraz w przyszłości, ich zdaniem, jest i będzie utrzymanie długoterminowej płynności finansowej. Spełnienie tego celu stanowi warunek niezbędny do dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz do realizacji pozostałych konkurencyjnych celów takich jak: osiąganie długookresowej rentowności, maksymalizacji zysku, wzrostu rentowności kapitałów własnych oraz wzrostu wartości firmy.(streszcz.oryg.)

The article presents the basic goals for the enterprises which implement the strategy of financing their activity. The most important goal of their activity in the years 2000-2002 and in the future is and will be maintaining of the long-term financial liqudity. The realization of the above mentioned goal is the crucial condition ifluencing the existence of the enterprise and the realization of the other competitive goals such as: long-term profitability, maximalization of profit, increase in profitability of the equity and the incrase of the enterprise value.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 2. Fabiańska K, Rokita J., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1986.
 3. Gruszecki T., Spór o cele przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe WSZiP im. Bogdana Jasińskiego w Łomży2001, nr 7.
 4. Mączyńska E., Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, tom I, DiG, Warszawa 2001.
 5. Ostaszewski J., Rüssel P., Prawno-ekonomiczne bariery rozwoju przedsiębiorczości, "Finansista", 2002, nr 4.
 6. Ostaszewski J., Rüssel P., Zwiększyć skuteczność sądów, "Finansista", 2003, nr 4.
 7. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 8. Samuels J. M, Wilkes F.M, Brayshaw RE, Management of Company Finance, Chapman and Hall, London 1993.
 9. Skowronek-Mielczarek A., Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, SGH, Warszawa 2002.
 10. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK, Toruń 2002.
 11. Tokarski A., Tokarski M., Cele działalności polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji, Firma i Rynek, 2003/2002, nr 26.
 12. Tokarski A., Wójcik M., Cele działalności polskich przedsiębiorstw w ostatniej dekadzie XX wieku, [w:] J. Wiśniewski, Roczniki Naukowe nr 2 Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, WSB Poznań, Poznań 2002.
 13. Tokarski A., Jak opracować właściwą strategię finansowania firmy?, "Serwis Finansowo-Księgowy", 2004, nr 37.
 14. Wiśniewski J., Cele przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce, [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M J. Stankiewicz., Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, UMK, Toruń 2001.
 15. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania., PWN, Warszawa 1964.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu