BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik Jacek
Tytuł
Zasady ewidencji rezerw w bankach
The Principles of Recording Reserves in Banks
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2005, nr 4, s. 273-289
Słowa kluczowe
Polityka rachunkowości, Ewidencja księgowa, Rezerwy obowiązkowe banków
Accounting policy, Accounting records, Banks obligatory reserves
Uwagi
streszcz.enie, summ.
Abstrakt
Celem mniejszego opracowania jest zaprezentowanie przede wszystkim zasad ewidencji takich rodzajów rezerw, których tworzenie może być dokonane w drodze decyzji zarządu banku, a których efektem będzie pomniejszenie wyniku finansowego netto wykazywanego w sprawozdaniu finansowym. Każda jednostka działająca w oparciu o ustawę Ustawa o rachunkowości musi posiadać zakładowy plan kont opracowany zgodnie z jej wymogami.(streszcz. oryg.)

The basic aim of this paper is to present the principles of recording the types of reserves which can be created as a result of the administration of a bank. The effect of this decision will be reducing the financial net result presented in the financial report. Every unit acting pursuant to Accountancy Act must have the plan of company's accounts worked out in accordance with the requirements.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Wielogórska-Leszczyńska J., Rachunkowość w banku komercyjnym, część II, Warszawa 1995, s.52.
  2. Gierusz B., Rachunkowość bankowa, ODDK, Gdańsk 1999, s.41.
  3. Uryga J., Magielski W., Rachunkowość banków komercyjnych, Interfin, Kraków 2002, s.417.
  4. Baliński K., Jankowska K., Rachunkowość bankowa, WSiP, Warszawa 1998, s.22.
  5. Wójcik J., Rezerwy celowe w bankach komercyjnych na należności od podmiotów niefinansowych - zasady tworzenia i ewidencji, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2001, nr 1(1), s.73.
  6. Wójcik J., Tworzenie i ewidencja rezerw celowych w bankach, Serwis Finansowo-Księgowy, 2001, nr 26, s.24.
  7. Uryga J., Magielski W., Bankowy plan kont z komentarzem i słownikiem, Interfin, Kraków 1997, s.411.
  8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. Nr 149, poz. 1673).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu