BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelońska Urszula
Tytuł
100 lat SGH i polska ekonomia
Źródło
Bank i Kredyt, 2006, nr 5-6, s. 52-59
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Teoria ekonomii, Polityka gospodarcza
Higher education, Economic theory, Economic policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Abstrakt
W artykule podjęto próbę prześledzenia związków między pozycją i dorobkiem czołowych ekonomistów SGH w minionych 80. latach a rozwojem ekonomii w Polsce. Okres objęty analizą podzielono na 4 podokresy, uwzględniając odmienne warunki życia naukowego w Polsce oraz różny typ i stan gospodarki.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Beksiak: O załamaniu i poprawie. "Kultura" nr 39/1980.
 2. J. Drewnowski: Autobiografia naukowa. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Londyn 2000, s. 12.
 3. J. Drewnowski: Definicja dobra a zagadnienia konkurencji i monopolu. "Studia Ekonomiczne", Zeszyt 2.
 4. J. Drewnowski: Równowaga konsumenta a rynek niedoskonały, "Studia Ekonomiczne", Zeszyt 4.
 5. Ekonomiści o reformie gospodarczej. Praca pod red. U. Libury-Grzelońskiej. Warszawa 1981, PWE.
 6. L. Guzicki, S. Żurawicki: Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej. Warszawa 1974 PWE.
 7. T. Kowalik: Historia ekonomii w Polsce 1864-1950. Wrocław 1992 Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 8. O. Lange:. Zagadnienie rachunku ekonomicznego w ustroju socjalistycznym. "Ekonomista" nr 4/1936.
 9. J. Lewiński: Znaczenie wykształcenia ekonomicznego we współczesnym świecie. Zob. Pamiętnik I zjazdu ekonomistów polskich odbytego w Poznaniu w dniach 24-26 maja 1929 r. Warszawa 1930.
 10. J. Nowicki; Luminarze polskiej teorii ekonomii XX wieku. Warszawa 1991 PWN.
 11. J. Nowicki: Teoria ekonomii II Rzeczypospolitej. Warszawa 1988 Książka i Wiedza.
 12. Pamiętnik dwudziestolecia Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie 1908-1926. Warszawa 1927 Senat Szkoły, s. 13.
 13. Propozycje przekształceń polskiej gospodarki. Warszawa 1988.
 14. Próba ogólnej teorii gospodarki planowej. "Ekonomista" 1937 i 1938.
 15. Przyczynek do teorii przedsiębiorstwu. Warszawa 1937.
 16. Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków. Praca pod red. S. Czai. Wrocław 2004 Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 17. Teoria handlu zagranicznego. Warszawa 1947.
 18. A.Wakar: Teoria płacy roboczej. Warszawa 1935.
 19. Zagadnienie ceny zmiennej. Warszawa 1936.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu