BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brojakowska Magdalena
Tytuł
Uwarunkowania wzrostu i międzynarodowej konkurencyjności małych przedsiębiorstw
The Determinants of Development and International Competitiveness of Small Enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2006" Szczecin, 15-18 maja 2006 r., 2006, numer specjalny, s. 16-21
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność międzynarodowa, Konkurowanie na rynkach globalnych
Small business, International competitiveness, Competing in global markets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwo, w szczególności prowadzące działalność o wymiarze międzynarodowym, nie ma możliwości zaistnienia, a tym bardziej rozwoju, bez uwzględnienia rynkowych wymogów. Niewątpliwie podstawowym wyzwaniem małego przedsiębiorstwa jest osiągnięcie takiej struktury instrumentów funkcjonowania i wyników działania, które przyczynią się do pozyskania znaczącej pozycji konkurencyjnej w danym otoczeniu. Rozważania dotyczą analizy podstawowych uwarunkowań, których spełnienie składa się na stopień prezentowanej przez małe przedsiębiorstwa międzynarodowej konkurencyjności i jego indywidualnego wzrostu.

Small enterprises are working today in severe conditions - ceaseless transformations, changes in the market requirements. These unstable conditions forcing them to act in a way, which will take into consideration all conditions of their optimal functioning, with the chance of sustained development and the stimulation of their competitiveness. The article presents the crucial factors, which determine the long term existence of the small enterprises and their ability to compete.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bławat F., Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 26.
  2. Lubiński M. (i in.), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, IRiSS, Warszawa 1995, s.8.
  3. Meyer-Stamer J., Konkurencyjność systemowa, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 3, s. 1-5.
  4. Plawgo B., Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2004, s.13.
  5. Pomykalski P., Finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć, [w:] Ostaszewski J. (red.), Prawno-ekonomiczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości, cz. 2: Pobudzanie małej i średniej przedsiębiorczości, Agencja Marketingu i Reklamy "Heil", Warszawa 2003, s.331.
  6. Third Round Table of Bankers and SMEs Final Report, Centre for Strategy and Evaluation Services, August 2002, s.7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu