BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszkiewicz Nelly
Tytuł
Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
Internationalization of Small- and Medium-Sized Enterprises in European Union
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2006" Szczecin, 15-18 maja 2006 r., 2006, numer specjalny, s. 21-24
Słowa kluczowe
Formy internacjonalizacji, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Forms of internationalization, Small business, Enterprise internationalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Strategia internacjonalizacji firmy może obejmować działania produkcyjne i/lub dystrybucyjne na zagranicznych rynkach. Firma ma do wyboru dwa instrumenty inernacjonalizacji: poprzez eksport towarów wytwarzanych w kraju macierzystym lub poprzez integrację zasobów, wiedzy, umiejętności i technologii zagranicą. Koncepcje internacjonalizacji ciągle ewoluują w odpowiedzi na zmieniające sie tempo i formy internacjonalizacji MSP.

During the past 15 years or so, academics have turned their attention to the internationalization of small firms. The dominant paradigm in the research on the internationalization of the small firms till the 90ties were stage models. Nowadays there are very many concepts of SME internationalization. Strategic behavior has emerged as a key issue of investigation in the internationalization of the firm. The purpose of this article is to present internationalization in European Union, especially various motives for internationalization. The article also presents the latest internationalization models, and theoretical and methodological problems in the research of SME internationalization.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Almor T., Hashai N., The competitive advantage and strategic configuration of knowledge - intensive, small- and medium-sized multinationals; a modified resource-based view, Journal of International Management, 10 (2004), s. 479-500.
 2. Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, nr 17, 1991, s. 99-120.
 3. Bilkey W.J., Tesar G., The export behaviour of smaller-sized Wisconsin manufacturing firms, Journal of International Business Studies, Spring/Summer, 1977 s.93-98.
 4. Cavusgil S.T., On the internationalization process of firms, European Research 8 (6), 1980, s. 273-281.
 5. ENSR Survey, Internationalisation of European SMEs, Observatory of European SMEs, European Commision 2003/4, s. 7.
 6. Fletcher R., A holistic approach to internationalisation, International Business Review 10, 2001, s. 25-49.
 7. Johanson J., Mattsson L.G., Internationalisation in industrial system - a network approach, [w:] Hood N., Vahlne J.E., Helm C. (red.), Strategies in Global Competition, London 1988. Johanson J., Wiedersheim P.F., The internationalization of the firm; four Swedish cases, Journal of Management Studies, 12(3), 1975, s. 305-322.
 8. Johanson J., Yahlne J., The internationalization process of the firm - a model of knowledge development and increasing foreign market commitments, Journal of International Business Studies, Spring/Summer, 1977, s. 23-32.
 9. Oviatt B. M., McDougall P. Ph., Toward a Theory of International New Ventures, Journal of International Business Studies, 25(1), 1994.
 10. Peteraf M., The cornerstones of competitive advantage: a resource-based view, Journal of Management, 14(3), 1993, s. 179-191.
 11. Reid S.D., The decision maker and export entry and expansion, Journal of International Business Studies 12 (2), 1981, s.101-112.
 12. Spigarelli F., Internacjonalizacja MSP we Włoszech – przypadek okręgu Marche, [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Przykłady Francji, Włoch, Czech i Polski, (red.) Dominiak P., Wasilczuk J., Daszkiewicz N., Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005.
 13. The Impact of UE enlargement on European SMEs, Observatory of European SMEs, 2003/6, s.7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu