BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiuk Aleksander
Tytuł
Małe i średnie przedsiębiorstwa turystyczne w projektach Narodowego Planu Rozwoju i Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013
Small and Medium Tourism Enterprises in Projects of National Development Plan and Strategy of Tourism Development in Years 2007-2013
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2006" Szczecin, 15-18 maja 2006 r., 2006, numer specjalny, s. 32-37
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo turystyczne, Rozwój turystyki, Strategia rozwoju turystyki, Turystyka w gospodarce, Turystyka, Narodowy Plan Rozwoju (NPR)
Small business, Tourist enterprises, Tourism development, Tourism development strategy, Tourism in economy, Tourism, National Development Plan
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dokonano zbiorczej oceny miejsca turystyki, a przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych w analizowanych projektach. Podkreślono istotny dysonans w podejściu do sektora turystycznego. W ramach celów i działań strategicznych (co będzie także efektem przyznanych środków finansowych na ich realizację), stanowczo uprzywilejowaną pozycję posiadają jednostki samorządu terytorialnego (wszystkich szczebli). Ich zadaniem powinno być głównie tworzenie warunków funkcjonowania sektora, w tym przede wszystkim podmiotów branży turystycznej. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że środki finansowe na rozwój turystyki konsumowane są przez samorząd terytorialny oraz tworzone przy współudziale samorządu i branży organizacje turystyczne. Tylko w wąskim zakresie środki budżetowe i unijne trafiają do bezpośredniej gospodarki turystycznej.

The paper presents problems connected with tourism as one of the most dynamically developing sectors of Polish economy. Tourism decides about favorable activities of many economic areas and has an influence on labor market. The tourism branch plays the main role in creating local tourism products. This branch is composed of many small and medium tourism enterprises. The article provides the information about tourism producers' place in Polish economy programming system in years 2007-2013. Unfortunately those firms are not visible in the system and are not taken under consideration in future economic activities. The main subjects of those activities involve only local governments and their organizations. The Project of National Development Plan and Strategy of Tourism Development does not notice the main role played by tourism industry in creating the effects of tourism sector development, and in activities connected with creating new high-quality local tourism products.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 29.
  2. Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
  3. Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, Instytut Turystyki, Warszawa 1995, s. 51-63.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu