BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sochacka-Krysiak Hanna
Tytuł
SGH a rozwój polskiej nauki finansów: finanse publiczne
Źródło
Bank i Kredyt, 2006, nr 5-6, s. 60-69
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Sektor publiczny, Finanse publiczne, Teoria ekonomii
Higher education, Public sector, Public finance, Economic theory
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Abstrakt
W Szkole Głównej Handlowej od stu lat uprawiane są dyscypliny naukowe reprezentujące sektor publiczny i publiczną gospodarkę finansową. W artykule przedstawiono ich dorobek. Zastosowano podział chronologiczny, oparty na cezurach wynikających z historycznych wydarzeń, które kształtowały miejsce i rolę sektora publicznego w polskiej gospodarce.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Bitner: Krótki zarys dziejów Wyższej Szkoły Handlowej, Szkoły Głównej Handlowej i Miejskiej Szkoły Handlowej w latach 1918-1945. Maszynopis powielany, Warszawa 1985, SGPiS, s. 6.
 2. Z. Grodek-Milczarek, J. Kaliński: Krótki zarys historii SGH-SGPiS. Maszynopis powielany, w zbiorach biblioteki SGH.
 3. L. Kurowski: Wstęp do nauki prawa finansowego. Warszawa 1976 i 1902, PWN.
 4. L. Kurowski, E. Ruśkowski. H. Sochacka-Krysiak: Kontrola finansowa w sektorze publicznym. Warszawa 2000, PWE.
 5. Jerzy Lubowicki, Zasady reformy podatkowej. Warszawa 1928.
 6. M. W. Mróz: Działalność dydaktyczna Wyższej Szkoły Handlowej - Szkoły Głównej HandIowej w latach 1915-1939. "Monografie i Opracowania" nr 388, Warszawa 1994, SGH.
 7. J. Nowicki (red.): Szkoła Główna Handlowa w Warszawie w latach 1939-1945. "Monografie i Opracowania" nr 187, Warszawa 1986, SGH, s. 39 i 72.
 8. Pamiętnik dwudziestolecia WSH 1906-1926. Warszawa 1927, SGH, s. 10-11.
 9. Pamiętnik trzydziestolecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906-1936. Warszawa 1938, SGH.
 10. H. Sochacka-Krysiak: Struktura oraz perspektywy rozwoju systemu terenowych dochodów budżetowych. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 2/1962.
 11. H. Sochacka-Krysiak: Wstęp do badań nad systemem dochodów w terenowej gospodarce budżetowej. "Zeszyty Naukowe SGPiS" nr 29/1961.
 12. H. Sochacka-Krysiak, W. Jaworski: Finanse krajów socjalistycznych, Warszawa 1977 i 1982, PWE.
 13. H. Sochacka-Krysiak, M. Pietrewicz: Gospodarka terenowa. Warszawa 1986, PWE.
 14. H. Sochacka-Krysiak, I. Bolkowiak, Dochody własne budżetów terenowych stopnia podstawowego. Warszawa 1986, Instytut Finansów.
 15. J. Turczyńska: Jubileusz, Jubileusz. Magiel 2006, nr 4, s. 19.
 16. S. Wrzosek: Konstanty Krzeczkowski (1879-1939). W zbiorze: Poczet wybitnych profesorów SGH-SGPiS z 1906-1986, Warszawa 1986, SGPiS.
 17. Wyższa Szkoła Handlowa, Szkoła Główna Handlowa, Miejska Szkoła Handlowa 1906-1945. "Monografie i Opracowania" nr 134, Warszawa 1984, SGPiS.
 18. Zasady gospodarstwa budżetowego w Polsce na tle porównawczem. Kraków 1932.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu