BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borycka Bożena
Tytuł
Współspalanie wybranych biomasowych źródeł z węglem
Co-combusion of the chosen biomass source with coal
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2004, nr 1, s. 152-157, bibliografia 16 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Odnawialne źródła energii, Energia odnawialna, Biomasa, Biopaliwa, Paliwa alternatywne, Ekologia
Commodity science, Industrial commodities, Renewable energy sources, Renewable energy, Biomass, Biofuels, Alternative fuels, Ecology
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Paliwowy kierunek wykorzystania biomasy wytłokowej pojawił się jako odpowiedź na zapotrzebowanie na Odnawialne Źródła Energii (OZE). Ekologiczność spalania lub współspalania biomasowych źródeł z węglem w kotłach energetycznych wiąże się z faktem znaczącego obniżenia emisji gazów cieplarnianych, tj. dwutlenku węgla i równocześnie toksycznych składników spalin - dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla w prównaniu z konwencjonalnym paliwem. Dlatego też autorka podjęła badania, których celem była analiza właściwości paliwowych wybranych biomasowych źródeł we współspalaniu z węglem. (oryg. streszcz.)

The fuel direction of biomass pomace usage appeared as answer to the need for Rene­wable Sources of Energy (OZE). The ecology of combustion or co-combustion of bio­mass sources with coal in boilers is connected with the fact of considerable decrease in greenhouse gas emission i.e., carbon dioxide and same time toxic fume elements — sul­phur dioxide, nitrogen oxides and carbon monoxide in comparison with conventional fu­els. Therefore, the author started research whose aim was analysis of fuel properties of the chosen biomasds sources in co-combustion with coal. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu