BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rembiasz Małgorzata
Tytuł
Polityka wspierania eksportu małych przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej
The Policy of Export Promotion of Small Enterprises in Poland and in European Union
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2006" Szczecin, 15-18 maja 2006 r., 2006, numer specjalny, s. 38-42
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Eksport, Wymiana międzynarodowa, Wymiana handlowa, Polityka handlu zagranicznego
Small business, Export, International trade, Trade exchange, Foreign trade policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono instrumenty wspierania eksportu małych przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej. Dostrzeżono umiarkowany wzrost udziału eksportu małych przedsiębiorstw w eksporcie Polski ogółem. Zwrócono uwagę na bariery utrudniające wejście małych przedsiębiorstw na rynki zagraniczne (np. niewystarczająca znajomość dostępnych instrumentów). Skutecznie prowadzona polityka proeksportowa wpływa na nie tylko na sytuację samych eksporterów, ale całej gospodarki. Potrzebna jest ścisła koordynacja polityki promocji eksportu z innymi metodami wsparcia dla małych przedsiębiorstw.

The article constitutes a brief presentation and analysis of instruments of export promotion policy in Poland, on the level of European Union, as well as in France and in Germany - two most important trading partners of Poland. At the time of globalization, economic development is impossible without considerable participation of a country in international trade. At the moment of accession to EU Polish small enterprises obtained a wider access to many programmes of export promotion. Unfortunately, these enterprises do not notice all benefits of selling their products abroad. On the other hand, in-sufficient knowledge of available instruments of export promotion does not allow to overcome barriers, which make it difficult for the enterprises to enter foreign markets.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Łuczka T., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, red. T. Łuczka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005, s. 32-33.
  2. Polska 2005. Raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005, s. 37.
  3. Przedsiębiorczość w Polsce 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, dokument przyjety przez RM 21.06.2005 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu