BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójtowicz Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Analiza zgodności sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Analysis of the Objectivity of Financial Statements of Companies Quoted on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 691, s. 81-97, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Spółki, Giełda papierów wartościowych, Analiza statystyczna
Financial statements, Companies, Stock market, Statistical analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przeprowadzono badania i ocenę zgodności danych ujawnianych w sprawozdaniach finansowych przed i po rewizji. Badania zostały przeprowadzone na podstawie danych dotyczących spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

The purpose of this article is to evaluate the objectivity of data reported in financial statements. Objectivity is understood as in the work of Ijiri and Jaedicke [1966] and Ijiri [1975]. In this article, the author tests hypotheses on data objectivity disclosed in income statements before and after auditing financial statements. Based on empirical studies, the author concludes that the income statements of companies quoted on the Warsaw Stock Exchange are marked by low objectivity. Deviations were significant and occurred frequently. The sales and expenses of basic operations are relatively objective, while with respect to other revenues and operating expenses, revenues and financial expenses and extraordinary items, objectivity decreases. Deviations were not purely accidental but could attest to the intent to overstate the value of profits by overstating revenues and understating expenses. The value of initial capital is not a factor determining objectivity. Therefore, the problem of frequent and significant corrections applies to all companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański C., Pruska K. [2000], Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 2. Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements [1989], International Accounting Standards Committee, London.
 3. Gruszczyński M., Pajdo B. [2003], Wskaźniki finansowe a opinia biegłego rewidenta, „Bank i Kredyt", nr 5.
 4. Gul B. [2002], Ekonometryczne modelowanie opinii biegłych rewidentów, praca magisterska, SGH, Warszawa.
 5. Ijiri Y. [1975], Theory of Accounting Measurement, American Accounting Association, Studies in Accounting Research No 10.
 6. Ijiri Y., Jaedicke R.K. [1966], Reliability and Objectivity in Accounting Measurements, „The Accounting Review", July.
 7. Kowalewski G. [1996], Jakość danych finansowo-księgowych [w:] Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, red. E. Nowak, M. Urbanek, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 8. Luszniewicz A., Słaby T. [2003], Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r., Dz.U. nr 139, poz. 1569 z późn. zm.
 10. Statement of Financial Accounting Concepts fl980], No 2: Qualitative Characteristics of Accounting Information, Financial Accounting Standards Board.
 11. Statement of Financial Accounting Concepts [1985], No 6: Elements of Financial Statements, Financial Accounting Standards Board.
 12. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 13. Wójtowicz P. [2003a], Obiektywność rachunków zysków i strat w warunkach polskich, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 13 (69).
 14. Wójtowicz P. [2003b], Towards General Accounting Theory. A Methodological Inquiry [w: j General Accounting Theory in statu nascendi, red. M. Dobija, AE w Krakowie, Kraków.
 15. Zeliaś A. [1996], Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, „Wiadomości Statystyczne", nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu