BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimny Artur
Tytuł
Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 9, s. 16-22
Słowa kluczowe
Inwestycje gminne, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE), Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA), Infrastruktura techniczna gminy, Infrastruktura techniczna, Środki unijne, Budżet gminy, Gmina
District investments, European Investment Fund, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE), Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD), Instrument for Structural Policies for Pre-accession (ISPA), Technical infrastructure of gmina, Technical infrastructure, EU funds union, District budget, District
Abstrakt
W opracowaniu zostały omówione poszczególne fundusze z punktu widzenia ich wkładu w finansowanie inwestycji gminnych. Ponadto przedstawiono kilka informacji na temat prefinansowania, czyli udzielania wsparcia budżetowego gminom realizującym inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie efektów realizacji programu pomocowego Unii Europejskiej Phare STRUDER w części dotyczącej małych projektów infrastrukturalnych, BM Consulting Group, Warszawa, grudzień 2000, ss. 10-17.
 2. Budżet pożyczy, Unia odda, „Gazeta Prawna" nr 12 z 18 stycznia 2005 r.
 3. Co to jest Phare?, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa 2000, s. 6.
 4. Ewaluacja końcowa programu pomocowego Unii Europejskiej Phare RAPID, BM Consulting Group, Warszawa, grudzień 2001, ss. 18-19, 61.
 5. Ewaluacja końcowa programu pomocowego Unii Europejskiej Phare STRUDER 2, Indygo Sp. z o.o.. Warszawa, grudzień 2002, s. 5.
 6. Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych, „Inwestycje Komunalne" 2004, nr l, s. 22.
 7. S. Gumul: Czy niska stopa zwrotu uniemożliwia sfinansowanie inwestycji?, „Inwestycje Komunalne" 2004, nr 9, s. 25.
 8. L Jeleń: Prefinansowanie to narzędzie finansowania inwestycji, „Gazeta Samorządu i Administracji" 2005, nr 4.
 9. W. Miemiec, M. Lis: Zasady wykorzystywania środków przedakcesyjnych i akcesyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, „Finanse Komunalne" 2003, nr 11, s. 13.
 10. M. Niedźwiecki: Dla rozwoju lokalnego, „Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 45, s. 27.
 11. Phare ODBUDOWA 2001, http://www.parp.gov.pl/odbudowa/ekran_gl.php.
 12. Phare w Polsce, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, http://www.pomerania.org.pl.
 13. Pomoc przedakcesyjna, Serwis Europejski PAP, http://euro.pap.com.pl.
 14. Poręczy do 900 min zł, Serwis Samorządowy PAP, http://samorzad.pap.com.pl, 28 grudnia 2004 r.
 15. Serwis Samorządowy PAP, http://samorzad.pap.com.pl, 27 stycznia 2005 r.
 16. Serwis Samorządowy PAP, http://samorzad.pap.com.pl, 31 stycznia 2005 r.
 17. A. Suprynowicz: Refinansowanie - źródło finansowania, „Samorząd Europejski" 2005, nr 5, ss. 23-24.
 18. G. Skowron: Phare INRED po małopolsku, „Dziennik Polski" z 21 lutego 2001 r.
 19. P. Swianiewicz: Co to znaczy bezpieczne zadłużenie jednostki samorządowej?, „Finanse Komunalne" 2005, nr 1-2, s. 8.
 20. J. Szymanderski: Program Rozwoju Inwestycji Komunalnych - wsparcie w wykorzystaniu unijnych funduszy, „Gazeta Samorządu i Administracji" 2004, nr 6, s. 29.
 21. „Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, wrzesień 2004.
 22. „Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006", Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, marzec 2005.
 23. I. Walenciak: Będzie łatwiej o kredyt, „Rzeczpospolita" nr 92 z 19 kwietnia 2004 r.
 24. I. Winder: W poszukiwaniu nowych źródeł finansowania rozwoju lokalnego, „Gazeta Samorządu i Administracji" 2005, nr 9.
 25. Wzrost nakładów na inwestycje, „Gazeta Prawna" nr 9 z 13 stycznia 2005 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu