BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bralewski Tomasz W., Hołubowicz Roman
Tytuł
Rola reklamy radiowej, telewizyjnej i Internetu w działaniach promocyjnych firm nasiennych na rynku polskim
The Role of Radio and Television Commercials and Internet in the Promotion Activities of Seed Companies on Polish Market
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2005, R. 4, nr 2, s. 17-26, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Nasiennictwo, Promocja przedsiębiorstwa, Reklama w mass mediach, Reklama w internecie, Internet
Seed, Promotion of enterprise, Advertising in mass media, Internet advertising, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań przeprowadzonych w latach 2001-2005 było scharakteryzowanie roli, jaką odgrywają reklama radiowa, telewizyjna i Internet w działaniach promocyjnych ogrodniczych firm nasiennych działających na rynku polskim. Firmy nasienne stosowały w swoich działaniach marketingowych reklamę emitowaną radiową i telewizyjną oraz Internet. W pełni doceniały one funkcje promocyjne Internetu, tworząc atrakcyjne, dobrze zorganizowane ośrodki stron WWW, czasami obejmujące kilkaset stron. Podobnie jak w przypadku katalogów, przekazywane na stronach internetowych treści zależały od polityki reklamowej poszczególnych przedsiębiorstw. Nie doceniały one jednak możliwości sprzedaży nasion za pośrednictwem Internetu. Tylko jedna polska firma prowadziła sklep internetowy, oferując w nim swoje produkty.

The aim of research carried out in the years 2001-2005 was to characterize the role of radio, television and Internet in promotion activities of seed companies acting on Polish market. The seed companies used in their marketing activities emitted spots - through these three media. They appreciated the role of Internet creating page centers of WWW, sometimes including a few hundred webpages. Similarly to catalogues, transmitted information depended upon promotion policy of particular companies. However, they underestimated possibility of selling seeds through the Internet. Only one Polish seed company was running the Internet shop offering in it its products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barwiński P., 2003: Promocja w Internecie - nowy element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, s. Ekonomia 7. 88-109.
 2. Bralewski T.W., Hołubowicz R., 2005: Importance of different forms of advertising spots in promotion activities of polish horticultural seed companies. Elelectronic J. Polish Agric. Univ., Hort. Vol. 8, Issue 4, www.ejpau.media.pl/volume8/issue4/art-05.html
 3. Duczmal K.W., 2000: Światowy przemysł nasienny, [w:] Nasiennictwo, T. 1. Red. K.W. Duczmal i H. Tucholska. PWRiL, Poznań, 9-49.
 4. Dudek M., 2003: Internet jako narzędzie promocji firmy. Zesz. Nauk. „Studia Ekonomiczne" Akademii Ekonomicznej w Katowicach 27, 215-231.
 5. Garbarski L., 2001: Zachowania nabywców. Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., 2000: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE Warszawa, 328-334.
 7. Golonka P., Dziekan K., 2003: Biznes elektroniczny w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie 2, 153-165.
 8. Hołubowicz R., 1999: Marketing nasion. Wydaw. Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 9. Hołubowicz R., Braun U., 2002: Promocja i jej znaczenie w handlu nasionami. Ogrodnictwo l, 17-20.
 10. Jarzębek J., 2001: Perspektywy rozwoju wirtualnego handlu. Badania Nauk. Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach 2, 121-132.
 11. Kandefer K., 2004: Rola Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie 1(35), 217-224.
 12. Kieżel E., 2001: Kierunki mian w zachowaniach konsumentów a marketing. Zesz. Nauk. „Studia Ekonomiczne" Akademii Ekonomicznej w Katowicach 17, 9-20.
 13. Klapalova A., 2003: Zastosowanie Internetu w marketingu, [w:] Strategie marketingowe w procesach zmian. Red. A. Styś. Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu, 107-113.
 14. Kotler Ph., 1994: Marketing. Analiza, planowanie, kontrola. Wydaw. Gebethner i Ska, Warszawa.
 15. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., 2002: Marketing. Podręcznik europejski. Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Kramer T., 2003: Interstrukturalne uwarunkowania wykorzystania Internetu w marketingu, [w:] Internet w marketingu. Red. A. Bajdak. Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa, 13-57.
 17. Mruk H., 2003: Rola marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Forum Nauk. Instytutu Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 1(16), 11-23.
 18. Niedźwiedziński M., 2004: Globalny handel elektroniczny. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Owczarek K., Prasał K., 1999: Elektroniczny klient w globalnej wiosce. Debiuty Nauk. Studentów Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi 2, 97-105.
 20. Pękala M., 1999: Internet jako jedna z metod pozyskiwania klientów u progu XXI wieku. Debiuty Nauk. Studentów Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi 2, 85-96.
 21. Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W., 1998: Marketing. Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 22. Rojek T., 2003: Ewolucja i perspektywy rozwoju polskiego handlu. Zesz. Nauk. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 618, 183-196.
 23. Siutaj W., 2001: Internet - nowe narzędzie marketingu w nasiennictwie. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 2, 33-38.
 24. Siutaj W., Duczmal K.W., 2000: Internet - nowe narzędzie marketingu w nasiennictwie. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 3, 29-35.
 25. Strony internetowe badanych firm: www.cnos-vilmorin.pl; www.nasiona.pl; www.nasiona-warzyw.pl; www.plantico.pl; www.planticogolebiew.pl; www.pnos.com.pl; www.torseed.pl.
 26. Szczepańska K., 2000: Zastosowanie Internetu w marketingu jako przykład wykorzystania zasobów sieci w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 1(7), 57-67.
 27. Sznajder A., 2000: Marketing wirtualny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 28. Ślusarczyk S., 1999: Rola zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Nisku 1(3), 42-52.
 29. Wiktor J.W., 2002: Funkcjonalna struktura promocji - pole recepcji i płaszczyzny oddziaływania. Prace Nauk. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie 6, 139-150.
 30. Woźniak M., 2003: Biznes w Internecie. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni 5, 165-179.
 31. Zając I., 1999: Gazeta na rynku informacji i reklamy. Podstawowe problemy teoretyczne i badawcze. Studium Ekonomiczne Akademii Ekonomicznej w Katowicach 5, 163-183.
 32. Zwierzchowski Z., 2000: Górą elektroniczne sklepy. Rzeczpospolita 10, D2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu