BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankiewicz Sławomir
Tytuł
System nauczania w szkolnictwie wyższym a rozwój mikroprzedsiębiorstw w Polsce - wstępna analiza wyników badań ankietowych
Education System at Universities vs Development of Micro Business in Poland - Analysis of Questionnaire Results
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2006" Szczecin, 15-18 maja 2006 r., 2006, numer specjalny, s. 56-60
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, System edukacji, Szkolnictwo wyższe, Badania ankietowe
Small business, Micro-enterprise, Educational system, Higher education, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę zbadania wpływu studiowania na uczelni ekonomicznej na tworzenie postaw przedsiębiorczych. Dane uzyskano dzięki przeprowadzeniu badań ankietowych wśród losowo wybranych studentów kierunków lub specjalności ekonomicznych w Polsce. Z analizy danych wynika, że system edukacyjny na wyższych uczelniach nie wspiera dostatecznie przedsiębiorczości, mimo istniejącego potencjału wśród studentów.

Further transformation and changes in the structure of Polish economy, with the view of making the economy more competitive and reducing the unemployment rate, require considerable participation of the small business sector. The growth of small and medium size enterprises greatly depends on increased entrepreneurship in our economy. Particularly that unbalanced demand is recorded in many market niches. Therefore, in those niches, there is still room for at least small businesses, which could generate revenues and provide employment to many people. The question is why university graduates do not attempt to address those niches, and instead, they choose the unemployed status or undertake work much below their skills (e.g. cashier)?
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cellary W., Rola małych i średnich przedsiębiorstw w elektronicznej gospodarce. Wybrane problemy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a integracja z UE, red. B. Pilarczyk, PTE, Poznań 2002, s. 7-17.
  2. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 11-13.
  3. Jankiewicz S., Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako priorytet polityki gospodarczej, AE w Poznaniu, Poznań 2004.
  4. Tarajkowski J. (red.), Polityka gospodarcza. Studia i przyczynki, GARMOND, Poznań 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu