BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurga Aleksander
Tytuł
Wykorzystanie wirtualnej formy organizacyjnej w mikro- i małych przedsiębiorstwach
The Usage of Virtual Organization Form at Micro and Small Enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2006" Szczecin, 15-18 maja 2006 r., 2006, numer specjalny, s. 61-65
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Rzeczywistość wirtualna
Small business, Micro-enterprise, Virtual reality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano wyniki badań dotyczących wirtualnej formy zorganizowania przedsiębiorstw. Potwierdzono hipotezę, że w polskich warunkach prowadzenia aktywności gospodarczej, w praktyce najbardziej podatnymi firmami na zawiązywanie wirtualnych związków są mikro-i małe przedsiębiorstwa. Ta forma umożliwia im efektywne poszukiwanie nowych nisz rynkowych oraz szybką reakcję na pojawiające się nowe potrzeby klienta. W ten sposób pomimo ograniczonych własnych zasobów mogą one skutecznie konkurować z przedsiębiorstwami średnimi i dużymi.

The modern company's environment changes causing the intensification of their competition. It imposes the business organizations to find the new solutions which make it possible to create the competitive advantage on the market. To survive on a global market, the companies are forced to create the new forms of organization. One kind of them is virtual form of company organization.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czop K., Systemy przyszłości, s. 283, [w]: Organizacja i sterowanie produkcją, pod. red. Brzeziński M., Placet 2002.
  2. Franke U., Hickmann B., Is the Net-Broker an Entrepreneur? What Role does the Net-Broker play in Virtual Webs and Virtual Corporations?, [w]: Pascal Sieber and Joachim Griese (Eds.), Organizational Virtualness and Electronic Commerce, Proceedings of the 2nd International VoNet, Simowa Verlag, Bern 1999, s. 124-125.
  3. Grudzewski W., Hejduk I., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002, s. 48.
  4. Jurga A., Wybrane aspekty metodyki badań związków pomiędzy technologią teleinformatyczną i wirtualną organizacją przedsiębiorstwa, [w]: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi, pod red. Lewandowski J., Politechnika Łódzka, 2004.
  5. Morawski M., Nowy kształt organizacji poddanej logice sieci, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, pod red. Niedzielska E., Dudycz H., Dyczkowski M., Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1044/2004, s. 301.
  6. Mowshowitz A., The Switching Principle in Virtual Organization, [w:] Pascal Sieber and Joachim Griese (eds.), Organizational virtualness and electronic commerce, Proceedings of the 2nd International VoNet - Workshop, Bern 1999.
  7. Scholz C., Die virtuelle Organisation als Strukturkonzept der Zukunft, [w]: Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Organisation, Personal- und Informationsmanagement an der Universität des Saarlandes Nr 30, 1997, s. 16-18.
  8. Teichmann K., Wolf J., Sönke A., Typen und Koordination virtueller Unternehmen, Zeitschrift Führung und Organisation, 73. Jg. (2004), Nr. 2, 88-96.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu