BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żabiński Leszek
Tytuł
Strategie współdziałania ponadnarodowych firm handlowych i miejscowych producentów-dostawców w dojrzałej i rozwijającej się gospodarce rynkowej : studium porównawcze
Cooperation Strategies of the Global Commercial Enterprises and Local Producers-Suppliers in the Developed and Developing Market Economies : Comparative Study
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Marketing globalny i jego strategie. Uwarunkowania. Podstawowe opcje. Instrumenty, 2002, s. 227-253, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Sieci handlowe, Strategia marketingowa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo handlowe
Chain stores, Marketing strategy, Enterprise competitiveness, Commercial enterprises
Abstrakt
Przedstawiono ogólne strategie współdziałania producenta i handlu w sferze dystrybucji oraz pozycję rynkową wielkich detalistów wraz z jej konsekwencjami dla budowy marketingowej strategii współdziałania producentów z handlem. Zwrócono uwagę na przesłanki wzrostu znaczenia zagranicznych sieci handlowych na polskim rynku, a także pozycję konkurencyjną producentów krajowych i sposoby jej umacniania.

General strategies concerning cooperation between producer and trade in the distribution as well as market position of the great retailing and its consequences on creating the marketing cooperation strategy of the producer and trade have been presented. The author's attention has been paid to the reason for the growth of the importance of he foreign commercial chains on the Polish market and strengthening their competitive position. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J.: Strategia marki. PWE, Warszawa 1999.
 2. Brown S.: Handel detaliczny. W: Podręcznik marketingu. Red. M.J. Thomas. PWN, Warszawa 1998.
 3. Czubała A.: Przesłanki i kierunki rozwoju marketingu partnerskiego w kanałach dystrybucji. W: Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych. Podstawy teoretyczno-metodyczne, kierunki badań. Red. L. Żabiński. AE, Katowice 1999.
 4. Fonfara K.: Marketing w obrocie między firmami. "Marketing i Rynek" 1997, nr 1.
 5. Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania. Red. Z. Sadowski. PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
 6. Kłosiewicz U.: Współpraca producentów z pośrednikami handlowymi - prawidłowości i deformacje. W: Partnerstwo uczestników rynku artykułów żywnościowych w warunkach nasilającej się konkurencji. Materiały konferencyjne. IRWiK, IPMT, Warszawa 1999.
 7. Koncentracja w handlu a współpraca producentów i dystrybutorów. Red. M. Strużycki. IRWiK, Warszawa 2000.
 8. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner & S-ka, Warszawa 1994.
 9. Misiąg R: Konkurencja i współdziałanie w kanałach dystrybucji artykułów żywnościowych. W: Partnerstwo uczestników rynku artykułów żywnościowych w warunkach nasilającej się konkurencji. Materiały konferencyjne. IRWiK, IPMT, Warszawa 1999.
 10. Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. PWN, Warszawa 1996.
 11. Niestrój R.: Stan obecny i perspektywy rozwoju rynkowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce. W: Kierunki zarządzania marketingowego w Polsce. Red. J. Altkorn. AE, Kraków 1999.
 12. Rosenbloom B.: Marketing Channels. A. Management View. Hinsdale, IL. Dryden Press 1991.
 13. Zachowania podmiotów rynkowych. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1999.
 14. Żabiński L.: Transformacja gospodarki polskiej a zachowania przedsiębiorstw. Wybrane problemy. W: Konsument - przedsiębiorstwo - przestrzeń. CBiE, AE, Katowice 1998.
 15. Żabiński L.: Zarządzanie marketingowe. Istota, koncepcje, problematyka. AE, Katowice 1998.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu