BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Marcin
Tytuł
Instytucja cofnięcia (Rucknahme) wadliwych aktów administracyjnych w niemieckiej ustawie o postępowaniu administracyjnym
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 9, s. 55-63
Słowa kluczowe
Projekty ustaw, Prawo, Prawo administracyjne
Legislation drafts, Law, Administrative law
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ogólnych założeń i elementów (przede wszystkim materialnoprawnych) konstrukcji cofnięcia aktu jako pozainstancyjnej możliwości weryfikacji wadliwych aktów administracyjnych skutecznych prawnie i dokonanie na tym tle określonej analizy teoretycznej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Adamiak, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2002, s. 601.
 2. B. Adamiak: Wadliwość decyzji administracyjnej, Acta Universitatis Wratislaviensis No 955, Prawo CLVI, Wrocław 1986, s. 125.
 3. H.U. Erichsen, (w:) P. Badura, F. Ossenbuhl, D. Ehlers, W. Rudolf, H.U. Erichsen, W. Rufner, J. Salzwedel: Allgemeines Yerwaltungsrecht, Berlin-New York 1995, ss. 293-294.
 4. H. U. Erichsen: Yerwaltungsrecht und Yerwaltungsgerichtsbarkeit. Band I, 2. Auflage 1984, s. 128.
 5. E. Forsthoff: Lehrbuch des Yerwaltungsrechts, Band I. Allgemeiner Teil, Munchen 1958, s. 206.
 6. U. Knoke: Rechtsfragen der Rucknahme von Verwaltungsakten: żur Dogmatik und Kritik der Rucknahmebestimmungen der Verwaltungsverfahrensgesetze, Berlin 1989, s. 250.
 7. F.O. Kopp: Verwaltungsverfahrensgesetz. Kommentar, Munchen 1996, ss. 1073-1076.
 8. H. Maurer: Allgemeines Yerwaltungsrecht, Munchen 1997, ss. 267-268.
 9. C.H. Ule: Verwaltungsverfahrensrecht, 3. Auflage 1986, s. 444.
 10. E. Schiedeck: Die Nichtigkeit von Yerwaltungsakten nach § 44 Absatz l Verwaltungsverfahrensgesetz, Regensburg 1993, ss. 46-48.
 11. P. Stelkens, H.J. Bonk, M. Sachs: Yerwaltungsverfahrensgesetz. Kommentar, 4. Auflage, 1993, § 48.
 12. T. Woś: Moc wiążąca aktów administracyjnych w czasie, Warszawa 1978, s. 108 i nast.
 13. J. Zimmermann: Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996, s. 180 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu