BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Horubski Krzysztof
Tytuł
Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a stosowanie przepisów o udzielaniu zamówień publicznych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 10, s. 7-16
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Ustawa o zamówieniach publicznych, Zamówienia publiczne, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Local government, Public Procurement Act, Public procurement, Judgments of the European Court of Justice
Abstrakt
Autor w swoim opracowaniu zauważa iż problem zakreślenia granic, w obrębie których można mówić o samodzielnym wykonywaniu przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań powierzonych jej ustawowo, oraz odpowiedź na pytanie, kiedy granice te zostają przekroczone i dochodzi faktycznie do udzielenia przez podmiot samorządowy zamówienia publicznego "na zewnątrz", są przedmiotem rozstrzygania w coraz to liczniejszych orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Bałdyga: Gospodarka komunalna. Aspekty prawne, Ostrołęka 2004, ss. 60-65.
 2. C. Banasiński, M. Kulesza: Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2002, ss. 80-100.
 3. A. Błaś: Prywatyzacja zadań samorządu terytorialnego, (w:) A. Błaś (pod red.): Studia nad samorządem terytorialnym, Wrocław 2002, ss. 370-375.
 4. P.F. Bultmann: Offentliches Recht fur Wirtschaftswissenschaftler, Berlin 2002, s. 293.
 5. M. Ciepiela: Formy komunalnej działalności gospodarczej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2001, nr 6, ss. 18-23.
 6. S. Czarnow: Cel spółki gminy i przedmiot jej przedsiębiorstwa, „Przegląd Prawa Handlowego" 1998, nr 2, s. 13.
 7. Informator Urzędu Zamówień Publicznych, Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, dostępny na stronie www.uzp.gov.pl.
 8. L. Kieres: Wolność gospodarcza w działalności jednostek samorządu terytorialnego, (w.) Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001, ss. 321-329.
 9. T. Kocowski: Status prawny jednoosobowej spółki gminy, Przegląd Prawa i Administracji, Tom XLVI, Wrocław 2001, ss. 84-85.
 10. D. Piasta: Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Część I, Warszawa 1999, ss. 30-31.
 11. R. Szostak: Publicznoprawne przesłanki doboru kryteriów oceny ofert, „Zamówienia Publiczne. Doradca" 2001, nr 6, ss. 62-66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu