BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruszczyński Marek
Tytuł
Validation of Bankruptcy Models
Walidacja modeli upadłości
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2006, vol. 53, z. 2, s. 24-34, bibliogr. 14 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa, Modele ekonometryczne
Enterprise bankruptcy, Econometric models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje dyskusję na temat weryfikacji modeli upadłości. Przedstawiono niedostatki statystyczno-ekonometrycznych modeli bankructwa. Podjęto także próbę klasyfikacji podejść do weryfikacji/walidacji modeli upadłości. Prosta metoda walidacji polega na symulacji modelu dla danych z firm, które nie są bankrutami. Wzięto pod uwagę modele upadłości, które ostatnio skonstruowano dla firm działających w Polsce. Zastosowano je do najlepszych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Nowe modele bankructwa dla polskich firm spełniają "test walidacji giełdowej". Artykuł proponuje rozwinięcie podejścia walidacyjnego na dane ze spółek pozagiełdowych - dostępne z Głównego Urzędu Statystycznego oraz dostępne jako dane agregatowe dla branż przemysłowych.

Paper discusses the methods of validating the bankruptcy models. The drawbacks of statistical-econometric models constructed for bankruptcy are presented along with the classification of testing/validation approaches. Simple validation is implemented by simulating the models' performance for non-bankrupt companies. Models taken into account are bankruptcy prediction models recently built for the companies operating in Poland. Models are applied to the data for the best companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Newly constructed bankruptcy prediction models for Polish companies pass the validation test. Diverse validation approaches which may be applied in consequent research include out-of-sample testing of the models for the aggregate financial data for companies operating in Poland - as reported by the Central Statistical Office as well as the financial indicators data available most recently for industry aggregates in Poland.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcaen S., Ooghe H., (2004), 35 years of studies on business failure: an overview of the classical statistical methodologies and their related problems, Universiteit Gent, Working Paper No. 248.
 2. Burns P., Ordy C., (2004), Forum on Validation of Consumer Credit Risk Models, Federal Reserve Bank of Philadelphia and Wharton School's Financial Institutions Center, November.
 3. Ciesielski P., Prognozowanie prawdopodobieństw upadłości podmiotów gospodarczych w Polsce na podstawie modeli mikroekonometrycznych, M.A. thesis, Warsaw School of Economics.
 4. Ciesielski P., (2005), Prognozowanie upadłości podmiotów gospodarczych w Polsce, Rachunkowość, No. 8.
 5. Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas W, Niemiec A., (2005), Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności, Rachunkowość, No. 3.
 6. Gruszczyński M., (2002), Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw School of Economics, Warszawa.
 7. Gruszczyński M., (2004), Financial distress of companies in Poland, International Advances in Economic Research, November, Vol. 10, No. 4, 249-256.
 8. Gruszczyński M., (2005), Zalety i słabości modeli bankructwa, in: Zagrożenie upadłością, Institute of National Economy Monographs, Warsaw School of Economics.
 9. Gruszczyński M., Wrona K., (2004), Spółki giełdowe i pozagiełdowe w Polsce: relacje fundamentalne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 389, Szczecin.
 10. Hillegeist S.A., Keating E.K., Cram D.P, (2004), Assessing the probability of bankruptcy, Review of Accounting Studies, 9, 5-34.
 11. Ooghe H., Camerlynck J., Balcaen S., (2001), The Ooghe-Joos-De Vos failure prediction models: a cross-industry validation, Universiteit Gent, Working Paper No. 107.
 12. Prusak B., (2005), Wybrane problemy w obszarze budowy i oceny modeli prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Zagrożenie upadłością, Institute of National Economy Monographs, Warsaw School of Economics.
 13. Stein R.M., (2002), Benchmarking default prediction models. Pitfalls and remedies in model validation, Moody's KMV Company. Technical Report No 030124.
 14. Stępień P., Strąk T., (2005), Dwumianowe modele logitowe oceny zagrożenia bankructwem przedsiębiorstwa, Folia Oeconomica Stetinensia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu