BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Radosław, Czarnecki Adam, Wrzosek Wojciech
Tytuł
Rozwój polskiej nauki o rynku
Źródło
Bank i Kredyt, 2006, nr 5-6, s. 87-93
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Edukacja ekonomiczna, Rynek, Handel
Higher education, Economic education, Market, Trade
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie znaczącego dorobku obchodzącej stulecie istnienia Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w zakresie nauki o handlu i rynku. Wyróżniono trzy okresy rozwoju nauki o rynku w Polsce: międzywojenny, centralnie planowanej gospodarki oraz transformacji gospodarczej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza rynku. Systemy i mechanizmy. Praca zbiorowa pod red. S. Mynarskiego. Kraków 1993, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 2. J. Beksiak: Rozwój gospodarki socjalistycznej a rozwój rynku. "Handel Wewnętrzny" nr 4/1930.
 3. M. Chorzewski: Przemysł metalowy w Polsce. Referat na II Zjazd Polskich Techników. Warszawa 1927.
 4. E. Dąbrowski: Nieuczciwe współzawodnictwo. Warszawa 1929.
 5. Z.M. Drabik: Kilka uwag o reklamie. Warszawa 1935.
 6. Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego. Opracowanie wykonane na zlecenie KBN przez W. Wilczyńskiego i zespół pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, redakcja naukowa W. Dymarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań 1952, s. 17.
 7. A. Hodola: Wstęp do badań rynku. Warszawa 1961. PWG.
 8. M. Konieczny: Reklama. Podręcznik do nauki nowoczesnej reklamy. Poznań 1936.
 9. L. Koźmiński: Ceny jednolite w handlu detalicznym. Warszawa 1946.
 10. L. Koźmiński: Ekonomika obrotu towarowego. Warszawa 1946.
 11. L. Koźmiński: Nauki handlowe w Wyższej Szkole Handlu i Szkole Głównej Handlowej. Problemy dostrzegane i pomijane. Referat na zjazd absolwentów SGPiS 1966.
 12. L. Koźmiński: Sprzedaż po cenach jednolitych w handlu detalicznym. Warszawa 1939.
 13. L. Koźmiński: Wielkie przedsiębiorstwa handlu detalicznego we Francji. Warszawa 1937.
 14. J. Kramer: Badania rynkowe i marketingowe. Warszawa 1994, PWE, s. 190-191.
 15. E. Lipiński: Teoria ekonomii i aktualne zagadnienia gospodarcze. Warszawa 1961, s. 71 i następne.
 16. M. Nasiłowski: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Instytut Kształcenia Ekonomicznego przy PTE, Warszawa 1992 Wydawnictwo Key Text.
 17. E. Nawrocki: Uwagi o badania rynku zbytu. Warszawa 1934-1935.
 18. A. Noga: Dominacja a efektywna konkurencja. Warszawa 1993, SGH.
 19. S. Nowacki, W. Nowacki: Typy rynkowych mechanizmów funkcjonowania gospodarki. Aspekty efektywnościowe. Warszawa 1991, SGPiS, s. 63-64, 109.
 20. Pamiętnik trzydziestolecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie l906-1936, Warszawa 1938.
 21. T. Przybyciński: Konkurencja i ład rynkowy - przyczynek do teorii i polityki konkurencji. Warszawa 2005, SGH.
 22. F. Tomanek: Handel towarowy i pieniężny oraz jego organizacja. Lwów. Warszawa, 1925.
 23. W. Wilczyński: Rynek sprzedawcy i rynek nabywcy a optymalne wykorzystanie zasobów. Poznań 1963, WSE, s. 165 i następne.
 24. W. Wrzosek: Funkcjonowanie rynku. Warszawa 1994, PWE, s. 9-10.
 25. W. Wrzosek: Trzy spojrzenia na rynek. "Handel Wewnętrzny" nr 4/1980.
 26. Zachowania podmiotów rynkowych. Praca zbiorowa pod red. J. Kramer. Warszawa 1999, PWE.
 27. J. Zagórski: Ogólna teoria konkurencji. Warszawa 1947.
 28. J. Zagórski: Teoria rynku. Maszynopis niepublikowany. Warszawa 1948.
 29. Z. Zakrzewski: Drogi i manowce reklamy. Warszawa (brak roku wydania).
 30. J.G. Zieliński: Miejsce konsumenta w gospodarce planowej. "Ekonomista" nr 4/1960.
 31. J.G. Zieliński: Rachunek ekonomiczny w socjalizmie. Warszawa 1961.
 32. L. Żabiński: Polityka rynkowa. Warszawa 1991, PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu