BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staszewska Sylwia, Wdowicka Magdalena
Tytuł
Możliwości aktywizacji gospodarczej małych miast w Polsce w warunkach rosnącej konkurencji międzynarodowej
Economic Activities of Small Towns in Poland in Rising International Competition.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, 2005, s. 91-105, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Rozwój miasta, Konkurencyjność międzynarodowa, Rozwój lokalny
City, City development, International competitiveness, Local development
Abstrakt
W opracowaniu ukazano możliwości aktywizacji gospodarczej polskich miast (zarówno dzięki zasobom lokalnym, jak i zewnętrznym), narzędzia zarządzania rozwojem miasta, działania na rzecz podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych ośrodków oraz sposoby finansowania proponowanych rozwiązań.

The aim of the paper is to show the possibilities of economic activities in Polish towns. Presented instruments of local development, strategy and investment policy. (AK)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielewski R., Trojanek M.: Czynniki określające konkurencyjność układów przestrzennych (regionów i miast). W: Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania II. Red. R. Domański. "Biuletyn KPZK PAN" 1999, z. 187.
 2. Cybulski L.: Edukacja a konkurencyjność regionów. W: Konkurencyjność regionów. Red. M. Klamut. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 3. Domański T.: Marketing terytorialny - wybrane aspekty praktyczne. W: Marketing terytorialny - strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Red. T. Domański. Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki 1997.
 4. Kaczmarek T.: Szansę rozwoju polskich miast w procesie integracji europejskiej. W: Procesy społeczno-gospodarcze w Polsce w końcu XX wieku. Red. J.J. Parysek, H. Rogacki. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2000.
 5. Kaczmarek T.: Współpraca zagraniczna polskich miast, gmin i regionów. W: Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. Red. J.J. Parysek. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004.
 6. Kidyba A.: Finansowanie rozwoju regionalnego. W: Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Friedrich Ebert-Stiftung, Warszawa 1996.
 7. Klamut M.: Konwergencja makroekonomiczna i jej konsekwencje dla równoważenia rozwoju regionów Europy oraz Polski. W: Konkurencyjność regionów. Red. M. Klamut. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 8. Komorowski J.W.: Współczesne uwarunkowania gospodarczo-przestrzenne internacjonalizacji miast polskich. Zeszyty Naukowe. Seria II. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2000, z. 157.
 9. Markowski T.: Wspieranie wzrostu konkurencyjności w polityce rozwoju regionalnego. W: Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1996.
 10. Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast. PWN, Warszawa 1999.
 11. Markowski T., Kot, Stawasz D., Stawasz E.: Regionalne systemy innowacji jako podstawa budowania konkurencyjności polskich regionów. "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 6.
 12. Matczak A., Szymańska D.: Baza ekonomiczna małych miast powiatowych w świetle pomiarów bezpośrednich. Studium porównawcze Brodnicy i Łasku. W: Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast. Red. J. Słodczyk. Uniwersytet Opolski, Opole 2000.
 13. Mironowicz L, Ossowicz T.: Elementy analizy kierunków rozwoju gminy i regionu. Podejście marketingowe. W: Techniki i metody badawcze w planowaniu przestrzennym. Red. E. Bagiński. Wrocław 1997.
 14. Parysek J.J.: Podstawy gospodarki lokalnej. UAM, Poznań 1997.
 15. Peterson P.E.: City Limits. University of Chicago Press, Chicago 1981.
 16. Rozwój regionalny Polski 1990-1995. Raport diagnostyczny. Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Warszawa 1996.
 17. Rozwój regionalny Polski 1995-2000. Raport diagnostyczny. Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Warszawa 2001.
 18. Słodczyk J.: Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Opole 2003.
 19. Sokołowski D.: Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejski-miejskiego. UMK, Toruń 1999.
 20. Swianiewicz P., Dziemianowicz W.: Atrakcyjność inwestycyjna miast 1998-1999. IBnGR, Warszawa 1999.
 21. Szlachta J.: Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny Polski. W: Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski: Rozwój regionów przygranicznych i współpracy transgranicznej. Fundacja im. Friedricha Eberta, Akademia Ekonomiczna, Wrocław, Warszawa-Kraków 1996.
 22. Winiarski B.: Rozwój obszarów przygranicznych i współpraca transgraniczna. W: Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Warszawa 1996.
 23. Winiarski B.: Czynniki konkurencyjności regionów. W: Konkurencyjność regionów. Red. M. Klamut. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu