BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jażewicz Iwona
Tytuł
Przeobrażenia w zakresie infrastruktury społecznej małych miast Pomorza Środkowego
Transformation in Social Infrastructure of Small Towns of the Pomeranian Region.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, 2005, s. 193-207, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Infrastruktura społeczna, Oświata, Kultura, Placówki służby zdrowia
City, Social infrastructure, Education, Culture, Medical facilities
Kraj/Region
Pomorze Środkowe
Middle Pomerania region
Abstrakt
Omówiono rolę małych miast jako ośrodków oświatowych, przedstawiono kierunki zmian w zakresie funkcji kulturalnej małych miast oraz rolę miast środkowopomorskich w obsłudze zdrowotnej mieszkańców.

The educational, cultural and health centres role of small towns have been presented in the paper. (AK)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziembowski Z.: Pojęcie infrastruktury i jej charakterystyka. "Miasto" 1966, nr 2.
 2. Ginsbert-Gebert A.: Infrastruktura jako czynnik rozwoju miast. Prace Naukowe. Akademia Ekonomiczna, Wrocławl985, nr 318.
 3. Jakubowicz E.: Ośrodki usługowe Dolnego Śląska (na przykładzie szkolnictwa średniego). Acta Universitatis Wratislaviensis. "Studia Geograficzne" 1994, LXI, No 1591.
 4. Kiełczewska-Zaleska M.: Osadnictwo. W: Geografia powszechna. T. II. Warszawa 1963.
 5. Kłosowski F.: Wpływ przemian społeczno-gospodarczych na funkcjonowanie infrastruktury kultury w Górnośląskim Zespole Miejskim. W: Wybrane zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej. T. 2. Katowice 1994.
 6. Kłosowski F., Runge J.: Dostępność placówek infrastruktury kultury w wybranych miastach województwa katowickiego. Geografia. Studia et Disertationis. Katowice 1992, t. 16.
 7. Kroszel J.: Infrastruktura społeczna w polityce społecznej. Instytut Śląski, Instytut Naukowo-Badawczy, Opole 1990.
 8. Liszewski S.: Funkcje usługowe małych miast w województwie opolskim. "Materiały i Studia Opolskie" 1972, nr 25.
 9. Rajman J.: Z metodyki badań strefy wpływu kulturalnego miasta. Dydaktyka WSP. Kraków 1967, nr 4.
 10. Rajman J.: Miejsce małych miast w systemie osadniczym województwa opolskiego. "Studia Śląskie, Seria Nowa" 1977, t. XXXII.
 11. Rajman J.: Miejsce infrastruktury społecznej w badaniach geograficznych. "Folia Geographica" 1978, Vol. XI.
 12. Rydz E.: Miejsce małych miast w systemie osadniczym Pomorza Środkowego. "Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze" 1981, nr 2.
 13. Rydz E.: Dostęp do sfery usług w zakresie lecznictwa uspołecznionego na przykładzie województwa pomorskiego. W: Regiony nadmorskie 5. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu