BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewska Anna
Tytuł
Miejsce pomocy rozwojowej w polskiej polityce zagranicznej
The Place of Development Assistance in the Polish Foreign Policy
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 70, s. 115-127, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Polityka zagraniczna, Pomoc gospodarcza
Foreign policy, Economic assistance
Kraj/Region
Polska, Kraje Trzeciego Świata
Poland, Third World's countries
Abstrakt
Przedstawiono ewolucję pomocy rozwojowej na świecie oraz jej różną interpretację wynikającą w dużej mierze ze zmieniających się uwarunkowań politycznych. Autorka prezentuje argumenty, z powodu których Polska ma obowiązek świadczenia pomocy rozwojowej oraz wskazuje na międzynarodowe regulacje, w ramach których muszą być prowadzone polskie działania w tym zakresie. W artykule nakreślono również kierunki przeobrażeń pomocy rozwojowej na świecie, które będą wpływały na jej świadczenie w Polsce.

The author presents the international policy concerning development assistance, in which Poland has recently began to participate. The publication describes the evolution of global development assistance, and its varying interpretations resulting largely from changing political conditions. The paper presents arguments for Poland's obligation to provide development assistance, and indicates international legislation regulating Poland's participation. The author indicates the directions of transformation of global development assistance, which will influence its provision in Poland. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrangement on Officially Supported Export Credits, OECD, 6 grudnia 2005.
 2. Brussels Declaration, Third UN Conference on the Least Developed Countries, 14-20 maja 2001.
 3. Ex Ante Guidance for Tied Aid, OECD, 31 maja 2005.
 4. Implementation of the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2001-2010; Raport Sekretarza Generalnego, 23 maja 2005.
 5. Preparation for the September 2005 United Nations summit, Presidency conclusions (7/23), Bulletin EU 6-2005, http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/200506/il008.htm.
 6. Rome Declaration on Harmonization, http://www.aidharmonization.org/ah-over-view/secondary-pages/why-RomeDeclaration.
 7. Ustawa budżetowa na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 roku (Dz.U. 2004, Nr 278 poz. 2755).
 8. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 roku o umowach międzynarodowych (Dz.U. Nr 39, poz. 443 ze zm.).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych (Dz.U. Nr 79, poz. 891).
 10. Strategia Polskiej Współpracy na rzecz Rozwoju przyjęta przez Radę Ministrów 21 października 2003 roku, Warszawa, październik 2003.
 11. Wydawnictwa zwarte:
 12. J. E. Stiglitz, Globalizacja, PWN 2005.
 13. Partnership for poverty reduction: changing aid conditionally - Department for International Development (DFID), United Kingdom, Foreign and Commonwealth Office, HM Treasury, London, wrzesień 2004.
 14. Polska współpraca na rzecz rozwoju - Raport roczny 2004, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RR
 15. Artykuły prasowe i okolicznościowe:
 16. Bank Światowy, The Role of EU Parliamentarians in meeting the Millennium Development Goals: Best Practices, www.worldbank.org.
 17. C. Rustomjee, Why Developing Countries Need a Stronger Voice: Running faster at the IMF, but where is the progress?, "Finance& Development", September 2004, Volume 41, Nr 3.
 18. J. Clift, Beyond the Washington Consensus, "Finance&Development", September 2003, Volume 40, Nr 3.
 19. OECD, Aid rising sharply, according to latest OECD figures, http://www.oecd.0rg/dataoecd/0/40/35842553.pdf.
 20. OECD, Official Development Assistance increases further - but 2006 targets still a challenge, http://www.oecd.org/document/3/0,2340,en_2649_201185_34700611_1_1_1_1,00.html
 21. OECD, Paris Declaration Endorsed, Joint Progress Toward Enhanced Aid Effectiveness, Paris, February 28-March 2, 2005.
 22. OECD, Paris Declaration on Aid Effectiveness. Ownership, Harmonization, Alignment, Results and Mutual Accountability, Joint Progress Toward Enhanced Aid Effectiveness, Paris, February 28-March 2, 2005.
 23. ONZ, Press Release, ECOSOC/6118, PI/1595, http://www.un.org/News/Press/docs/2004/ecosoc6118.doc.htm.
 24. Rada Europy, Dealing with poverty reduction, Presentation to the Committee on Economic Affairs and Development, Paryż, 16 listopada 2004.
 25. Stern S., Marshall Plan 1947-1997. A German View, German Embassy, Washingon D.C. http://www.germany-info.org/relaunch/culture/history/marshall.html.
 26. The Millenium Development Goals Report, United Nations, 2005.
 27. materialy internetowe:
 28. www.aidharmonization.org.
 29. www.europa.eu.int.
 30. www.germany-info.org.
 31. www.imf.org.
 32. www.oecd.org.
 33. www.msz.gov.pl.
 34. www.oecd.pologne.net.
 35. www.unstats.un.org/unsd/cdb/cdb_help/cdb_quick_start.asp.
 36. www.un.org.millenniumgoals.
 37. www. un.org.pl.
 38. www.worldbank.org .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu