BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielecka Dominika
Tytuł
Fundusze pomocowe Unii Europejskiej - bariery i możliwości absorpcji środków przez gminy
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 10, s. 34-56
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Środki unijne, Gmina, Współpraca międzygminna, Zadania własne gminy, Badania ankietowe
Structural funds, EU funds union, District, Commune cooperation, District own tasks, Questionnaire survey
Uwagi
Zawiera mapę: [1] Rozkład terytorialny zwrotu ankiet; tabele: [1] Liczba komputerów z podłączeniem do Internetu w urzędzie gminy, [2] Liczba kadencji sprawowania urzędu wójta (burmistrza), [3] Programy pomocowe, w których uczestniczyły gminy, [4] Wykształcenie wójta a liczba programów realizowanych przez gminę, [5] Propozycje dotyczące składu organu, mającego wpływać na podział środków w województwie; oraz wykresy: [1] Struktura wykształcenia wójtów i burmistrzów, [2] Jak zmieniła się organizacja pracy urzędu gminy w związku z pojawieniem się możliwości pozyskania środków pomocowych?, [3] Źródła finansowania szkoleń, [4] Średnia liczba szkoleń dotyczących wykorzystania funduszy pomocowych w latach 2004-2005, [5] Sposób w jaki gmina dowiaduje się o możliwościach wykorzystania funduszy pomocowych, [6] Z ilu programów pomocowych korzystały gminy, [7] Uczestnictwo gminy w ZPORR lub SPO ROL, [8] Czynniki, które obecnie w największym stopniu wpływają na wykorzystanie funduszy pomocowych przez gminy, [9] Sposób rozdzielania środków pomocowych, [10] Uwzględnianie poziomu zamożności gminy przy ocenie wniosków, [11] Jednostki, które powinny mieć największy wpływ na podział środków w województwie, [12] Opinia dotycząca możliwości zadłużania się gmin, [13] Ocena istotności funduszy pomocowych dla rozwoju lokalnego, [14] Inne źródła finansowania inwestycji lokalnych jako alternatywa dla funduszy pomocowych, [15]Zlecanie opracowania projektu i wniosku firmom komercyjnym, [16] Rola pracowników w pozyskiwaniu funduszy unijnych, [17] Postrzeganie innych samorządów jako konkurentów przy ubieganiu się o fundusze pomocowe, [18] Występowanie o fundusze w pierwszych turach składania wniosków, [19] Występowanie o fundusze pomocowe a sprawność gminy w wykonywaniu zadań własnych, [20] Jakość projektu jako kryterium oceny wniosku, [21] Współpraca gmin przy pozyskaniu funduszy
Abstrakt
Niniejsze opracowanie zawiera wyniki badań, które miały na celu zidentyfikowanie czynników wpływających na aktywne zainteresowanie władz gmin możliwościami uzyskania dotacji z funduszy UE na inwestycje lokalne. Autorka zbadała opinie wójtów i burmistrzów na temat systemu wdrażania funduszy pomocowych w Polsce: dostrzegane przez nich bariery i szanse na ich efektywne wykorzystanie, organizację systemu przepływu informacji, funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w implementację funduszy adresowanych do samorządów i innych związanych z funduszami kwestii.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu